Data-analytiikkakoulutus yrityksille: Ilmoittaudu 8.6. mennessä - paikkoja rajoitetusti!

Kolmipäiväinen koulutus on pk-yrityksille suunnattu käytännönläheinen paketti data-analytiikan ja avoimen datan hyödyntämiseen. Koulutus järjestetään 13.-14.6. ja 19.6. Huomaathan, että ilmoittautuessa koulutukseen yritys sitoutuu osallistumaan koulutuksen kaikkiin osioihin. Ilmoittaudu 8.6. mennessä.

13.6. Data-analytiikan ja avoimen datan hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä
Aloitamme perusteiden kautta ymmärtämään, mitä data-analytiikka sekä avoin data ovat ja millaisia asioita ne mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisessä ja kokonaan uudenlaisen liiketoiminnan rakentamisessa. Löydettyjen bisnes case-aihioiden kautta syvennämme osaamistamme avoimen datan hyödyntämisen mahdollisuuksista ja syvennymme erityisesti laadullisen datan hyötyihin – esimerkiksi tunnistamalla tekstisisällöstä sen sävy.

14.6. Johdon näkökulma data-analytiikkaan
Toinen päivä on suunnattu eritysesti liiketoiminnan edustajille. Opimme koneoppimis- ja tekoälyratkaisuista ja miten niitä voi hyödyntää esimerkiksi tuotannon ja päätöksenteon optimoinnissa tai erilaisten tulevaisuusskenaarioiden ennustamisessa. Opimme myös asiakasanalytiikasta ja sen hyödyntämisestä myynnin lisäämiseen esimerkiksi mainonnan optimoinnin, asiakassegmentoinnin ja asiakaspoistuman kautta.

19.6. Data-analyytikon tärkeimmät työkalut ja menetelmät
Kolmas päivä on käytännönläheisin. Opimme datan käsittelyä ja tehokasta analysointia erilaisilla välineillä ja esimerkiksi avoimen datan lukemista työkaluihin JSON-rajapinnan kautta. Tutustumme myös tarkemmin koneoppimisen menetelmien hyödyntämiseen ja niiden kanssa työskentelyyn niin kaupallisilla, kuin avoimen lähdekoodinkin työkaluilla.

Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista, tietokannoista tai datan käsittelystä.

Hyötyjä:

 •  Ymmärrät avoimen datan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä
 •  Opit rakentamaan data-ohjautuneen kulttuurin ja kehittymään tiedolla kilpailevaksi organisaatioksi
 •  Löydät keinoja tehostaa liiketoimintaprosesseja, optimoida tuotantoa ja päätöksentekoa sekä ennustaa erilaisia tulevaisuusskenaarioita. Tai ainakin saat eväitä näihin.
 •  Tunnistat uusia datavetoisia liiketoimintamalleja, tuotteita ja palveluita
 •  Ymmärrät asiakasanalytiikan hyödyntämisen myynnin lisäämisessä esimerkiksi segmentoinnin tai markkinoinnin optimoinnin kautta
 •  Opit data-analytiikan perusteet sekä niiden hyödyntämisen käytännössä
 •  Opit ulkoisen ja sisäisen datan käsittelyä sekä tehokasta analysointia
 •  Tunnet määrällisen ja laadullisen datan analysoinnin erot sekä perusmenetelmät
 •  Opit rikastamaan olemassa olevaa dataa asiakkaan käyttäytymisen perusteella ja ulkoisen tiedon avulla
 •  Saat näkemyksen nykypäivän tekoäly- ja koneoppimisratkaisuihin
 •  Opit hyödyntämään käytännössä koneoppimisen menetelmiä
 •  Saat ymmärryksen olemassa olevista kaupallisista ja avoimen lähdekoodin analytiikkatyökaluista

Koulutuksen toteuttaa Louhia Analytics. Kouluttajina toimivat Mika Aho, Olli Leppänen, Lasse Liukkonen, Camilla Magnusson ja Ville Niemijärvi.

Tämä maksuton koulutus on de minimis -tuen alaista etua, jota voidaan myöntää lähtökohtaisesti kaikille yrityksille. Lähetämme ilmoittautuneille yrityksille tuki-ilmoituksen ilmoittautumisen jälkeen. Yrityksen on tämän jälkeen ilmoitettava koulutuksen järjestäjälle kuinka paljon on hyödyntänyt kuluvan vuoden ja sitä edeltäneen viimeisen kahden verovuoden aikana etuutta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutus järjestetään osana 6Aika Avoin Data -kärkihanketta, jossa Helsinki ja muut kuutoskaupungit (Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) avaavat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi sekä luovat toimintaympäristöä datan tuottajien ja hyödyntäjien välille. Kärkihanke kuuluu 6Aika-kaupunkistrategiaan, jossa Suomen suurimmat kaupungit pyrkivät yhteisvoimin kohti avoimia ja älykkäitä palveluja. Hankkeen tarjooma yrityksille on koottu yhteen osoiteessa: databusiness.fi

Kartta latautuu...