Helsinki Loves Developers: Rakennusten energiankulutus kuriin avointa dataa hyödyntäen

Rakennusten energiankulutus kuriin avointa dataa hyödyntäen

Tiesitkö, että Helsingin energiankulutuksesta kolme neljäsosaa muodostuu rakennusten lämmityksestä sekä palvelujen ja asumisen sähkönkäytöstä? Rakennusten lämmitystavoilla, sähkönkulutuksella ja mahdollisella omalla sähköntuotannolla on siis iso merkitys yhteiskuntamme energiansäästötoimissa. Mutta miten energiaa kuluu erityyppisissä rakennuksissa? Ja kuinka suuren osan energiatarpeesta voisi tuottaa esimerkiksi aurinkoenergiateknologioita hyödyntäen?

Aiheesta löytyy paljon kiinnostavaa tietoa, kuten kiinteistökohtaista energiankulutusdataa, rakennusten ominaisuus- ja peruskorjaustietoja, jne. Osa tiedoista on jo saatavilla avoimena datana ja pian on tulossa lisää. Tietoa siis riittää valtavasti, mutta miten me hyödyntäisimme näitä tietoja tehokkaasti niin yksilön kuin yhteiskunnankin hyödyksi?

Tervetuloa tutustumaan avoimiin energiankulutusdatoihin ja ideoimaan, miten niitä voisi hyödyntää rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa joko omassa kotitaloudessa, julkisissa kiinteistöissä tai liiketoiminnassa.

Ohjelma:

klo 15.00 Tervetuloa!
klo 15.10 Maailman toimivin kaupunki – modernia ilmastovastuuta ja energiatehokkuutta
klo 15.20 Energiankulutusdataa Helsingin kaupungin omistamista kiinteistöistä ja peruskorjaustietoja rakennuksista
klo 15.50 Energia-atlas – 3D-visualisointi auttaa hyödyntämisessä
klo 16.05 Rakennusten laskennallinen energiankulutus, VTT
klo 16.20 Tauko
klo 16.30 Case Kalasataman Kotihiili
klo 16.45 Työpaja
klo 17.50 Yhteenveto

Tilaisuus järjestetään pääasiassa englanniksi, mutta jotkin esittelyt ja keskustelut voivat olla suomeksi.

Tervetuloa!

—–

Helsinki Loves Developers – Reducing the energy consumption of buildings with open data

Welcome to learn and discuss about open energy consumption data!

Did you know that three quarters of energy consumption in Helsinki is caused by the heating of buildings and electricity consumption in housing? It is obvious that we need to save energy in our society. We need to find new solutions regarding the heating of buildings, electricity consumption and we also need to consider opportunities to produce electricity with sustainable solutions. But how much energy are the different types of buildings actually using? And how much energy could be generatedby solar energy technologies, for instance?

There is a lot of interesting information about this topic, such as building-specific energy consumption data, basic information about every building, as well as renovation information etc.! Some of this information is already available as open data and there is more to come. So we have lots of data but how could we use it more efficiently and provide benefits for both individuals and the whole society?

Welcome to this open meetup to learn and discuss more about open energy consumption data and also to share your ideas on how to utilize data, in order to enhance the energy efficiency at home or in public buildings – or to discuss possible business cases.

PROGRAM:

15.00 Welcome!
15.10 Helsinki – The Most Functional City in the World – Modern Climate Responsibility and Energy Efficiency
15.20 Energy consumption of the buildings owned by the City of Helsinki & Renovation data of the buildings
15.50 Energy Atlas – 3D visualization
16.05 Calculated energy consumption of buildings, VTT
16.20 Break
16.30 Case Smart Kalasatama Kotihiili
16.45 Workshop
17.50 Summary

This event will be held mainly in English but some presentations and discussions can also be held partly in Finnish.

Welcome!

Kartta latautuu...