QGIS Paikkatiedon perusteet -koulutus

QGIS on kevyt, tehokas ja monipuolinen avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelma, joka tukee yleisimpiä paikkatietoformaatteja, -analyyseja ja -muunnoksia. Se on ladattavissa ilmaiseksi, Windows, Linux ja Mac -ympäristöihin ja on monipuolisesti laajennettavissa lisäosien avulla. QGIS mahdollistaa monipuolisten analyysien tekemisen ja korkealaatuisten karttatulosteiden tuottamisen siinä missä muutkin paikkatieto-ohjelmat.

QGIS paikkatiedon perusteet -koulutuksessa tutustutaan QGIS -paikkatieto-ohjelmiston keskeisimpiin toimintoihin, lisäosiin sekä avointen paikkatieto-aineistojen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. Koulutus on yrityksille maksuton.

Kurssilaiset oppivat visualisoimaan paikkatietoaineistoja monipuolisesti, lukemaan avoimia paikkatietoaineistoja rajapinnoista, yhdistelemään paikkatieto-aineistoja toisiinsa, tekemään yksinkertaisia paikkatietoanalyyseja, laajentamaan QGIS:in toiminnallisuutta lisäosien avulla, tekemään koordinaatistomuunnoksia ja tulostamaan karttoja painokelpoisiksi kuva- / pdf-tiedostoiksi.

Koulutuksen aikana käydään mm. seuraavia aiheita:

  • Ohjelmiston käyttöliittymä ja asetukset
  • Avoimet paikkatieto-aineistot
  • Aineistojen avaaminen erilaisilla yhteyksillä
  • Aineiston näyttäminen kartta- ja taulukkoikkunassa
  • Kartan esitystavan muuttaminen
  • Karttatasojen hallinta
  • Koordinaatistot
  • Kyselyiden tekeminen
  • Teemakarttojen tekeminen

Kenelle

Yrityksille, joille toimipaikan, yhteistyökumppanien ja asiakkaiden sijainti merkitsee tai jotka haluavat perehtyä QGIS ohjelmistoon. Kurssille osallistuvien aikaisempi kokemus muista paikkatieto-ohjelmista ei ole välttämätöntä, sillä kurssin alussa pidetään lyhyt johdanto paikkatietojen perusteisiin. Osallistujilta edellytetään kokemusta yleisimpien Windows -ohjelmistojen käyttämisestä. Osallistujilta ei edellytetä ohjelmointitaitoja.

Kouluttaja

Koulutus järjestetään yhteistyössä IT-palveluyhtiö Affecton kanssa. Kouluttajana toimii Faris Alsuhail, joka työskentelee Karttakeskuksella paikkatietoasiantuntijana. Tällä hetkellä kiinnostuksen kohteena Farisilla ovat kaupunki-ilmiöiden tuominen kartalle ja avoimen datan hyödyntäminen.

Tämä maksuton koulutus on de minimis -tuen alaista etua, jota voidaan myöntää lähtökohtaisesti kaikille yrityksille. Lähetämme ilmoittautuneille yrityksille tuki-ilmoituksen ilmoittautumisen jälkeen. Yrityksen on tämän jälkeen ilmoitettava koulutuksen järjestäjälle kuinka paljon on hyödyntänyt kuluvan vuoden ja sitä edeltäneen viimeisen kahden verovuoden aikana etuutta. Tästä koulutuksesta saatavan tuen määrä on 350 euroa.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä!

Koulutus järjestetään osana 6Aika Avoin Data -kärkihanketta, jossa Helsinki ja muut kuutoskaupungit (Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) avaavat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi sekä luovat toimintaympäristöä datan tuottajien ja hyödyntäjien välille. Kärkihanke kuuluu 6Aika-kaupunkistrategiaan, jossa Suomen suurimmat kaupungit pyrkivät yhteisvoimin kohti avoimia ja älykkäitä palveluja. Hankkeen tarjooma yrityksille on koottu yhteen osoiteessa: databusiness.fi

Kartta latautuu...