Kuutoskaupunkien ensimmäiset rajapintamääritelmät julki

Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat julkaisseet ensimmäiset yhtenäiset rajapintamääritelmänsä. Määritelmät ovat askel kohti kaupunkien digitaalista yhteentoimivuutta. Tavoitteena on myös mahdollistaa uutta liiketoimintaa.

Ensimmäiset rajapintamääritelmät on tehty tapahtumarajapinnasta ja palauterajapinnasta. Tapahtumarajapinnan kautta julkaistaan kaupunkien tapahtumatietoja, ja palauterajapinnan kautta voi antaa kaupungille palautetta sekä hakea jo annettuja palautteita.

Yhtenäiset määritelmät ovat ensi askel kohti yhtenäisiä rajapintoja, joilla helpotetaan kaupunkien avoimen datan käyttöä. Kaupunkien avointa dataa saa kuka tahansa käyttää, yhdistellä ja jalostaa ilmaiseksi. Sen pohjalta voi luoda muun muassa visualisointeja ja sovelluksia. Tapahtumarajapinnan päälle on esimerkiksi luotu web- ja kännykkäsovelluksia, joiden avulla voi etsiä kiinnostavia tapahtumia.

”Tähän asti kukin kaupunki on avannut datojaan hiukan eri muodossa ja eri tavoin. Siitä seuraa, että sovelluskehitys ja datojen yhdistely on ollut hankalaa. Jos on halunnut, että sovellus toimii monessa kaupungissa, kuhunkin on pitänyt tehdä omat tekniset ratkaisunsa. Yhtenäisillä rajapinnoilla tätä viidakkoa voidaan helpottaa”, kertoo projektipäällikkö Annukka Varteva Forum Virium Helsingistä.

Nyt luotujen määritelmien pohjalta toteutetaan avoimet rajapinnat, joiden kautta eri kaupunkien data julkaistaan yhdenmukaisessa muodossa ja yhdenmukaisin käyttöehdoin. Määritelmät on tehty yhteistyössä kaupunkien ja yritysten kanssa. Työssä on otettu huomioon myös kansainväliset standardit.

Rajapintamääritelmät ovat vapaasti käytettävissä ja kommentoitavissa GitHubissa:

Kuuden kaupungin yhteistyö on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuista. Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteisessä 6Aika-kaupunkistrategiassa tehtävä työ on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta, ja yhteistyössä kertyneitä oppeja viedään myös kansainvälisiin kaupunkiverkostoihin. 6Aika-strategiassa kaupungit pyrkivät yhteisvoimin kohti avoimia ja älykkäitä palveluja.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Annukka Varteva, annukka.varteva(at)forumvirium.fi
Tekninen asiantuntija Aapo Rista,  aapo.rista(at)forumvirium.fi

6Aika-strategia:
6aika.fi

Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke: 6aika.fi/avoin-data-ja-rajapinnat-karkihanke

Kuva: Invisible Digital Rebels by Surlan Soosay, (cc-by-2.0)