Älä jupise yksin - Avoin data kaipaa vuoropuhelua

Avoin data on elinkeinoelämän monipuolisin raaka-aine. Se taipuu yhtä lailla liiketoiminnan ytimeksi, yrityskohtaisen muilta suljetun tiedon rikastuttajaksi kuin palvelun laadun parantajaksi – Toimialasta riippumatta.

Citynomadi on karttapohjaisia mobiilisovelluksia kehittävä yritys. Metsäteho Oy puolestaan on erikoistunut metsäteollisuuden tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön. Molemmat yritykset hyödyntävät liiketoiminnassaan avointa dataa.

Monesti menestyksekäs toimintamalli on yhdistää avointa ja suljettua dataa asiakkaan tarpeiden mukaisesti räätälöitynä.

– Meille esimerkiksi Maanmittauslaitoksen kartat ovat tärkeitä. Yhdistämme sieltä saatavaa julkista tietoa asiakkaamme omaan sisältöön ja tarjoamme näin jotain, mitä pelkät avoimet pinnat eivät tarjoa, kertoo sovelluskehittäjä Sami Karhumäki Citynomadista.

”Tekemistä on vielä paljon”

Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6Aika-strategia kehittää avoimia ja älykkäitä palveluja. ”Avoin data ja rajapinnat” puolestaan on 6Aika-strategian kärkihanke, jonka tavoite on yhtenäistää datan avaamiseen liittyviä toimintamalleja sekä synnyttää niiden myötä Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Hankkeessa syntyville suuntaviivoille on kentällä tilausta.

Citynomadin Sami Karhumäki kertoo, että esimerkiksi Maanmittauslaitos tarjoaa tietojaan monella eri tavalla: ensinnä avoimen, mutta hitaan rajapinnan kautta, toiseksi nopeamman, tuetun ja maksullisen rajapinnan välityksellä sekä kolmanneksi hankalana latauspalveluna.

– Tekemistä on vielä paljon. Täysin avoin data on oikeasti avointa ja lähtökohtaisesti ilmaista. Jostain on löydyttävä selkeä dokumentaatio, joka kertoo, mistä osoitteesta rajapinta löytyy ja kuinka sen takaa saatavaa dataa voi käyttää. That’s it, summaa Karhumäki toiveensa.

Metsätehon erikoistutkija Pirjo Venäläinen kertoo, että tapauskohtaisesti on punnittava kumpi on parempi vaihtoehto: paljon huonoa vai vähän laadukasta dataa.

– Meillä on kokeilukulttuuri. Jostain on lähdettävä liikkeelle ja yksinkertaisesti ratkaistava eteen tulevat ongelmat. Samat ratkaisut voivat soveltua moneen muuhunkin kysymykseen, Venäläinen kuvailee yhtiönsä tapaa luovia epätasalaatuisen datan maailmassa.

Hän kertoo tilanteesta, jossa Metsäteho halusi rakentaa kansallisen arkiston metsäautoteiden kääntöpaikoista. Tiedot löytyvät monesta paikasta, monella eri tapaa tuotettuna. Työtiimi selvitti prosessit datan takana. Analyysin ansiosta toimintatapoja voi jatkossa yhtenäistää ja tuottaa näin laadukasta tietoa.

”Yhteistyö tuo näkyvää tulosta”

Pirjo Venäläinen painottaa dialogin merkitystä erityisesti meneillään olevassa murrosvaiheessa. Tietojen luovuttajien on ymmärrettävä mihin heidän tuottamaansa dataa käytetään. Esimerkiksi muutaman hengen kuljetusyhtiöillä ei luonnollisesti ole erikseen töissä tietotekniikan asiantuntijaa ja siksi asiat on selitettävä perusteellisesti. Tietojen käyttäjien on puolestaan luotava yhteisiä pelisääntöjä.

– Suomen teitä käyttävät muutkin kuin metsäsektori. Yhteistyö tuo näkyvää tulosta, sillä muilla on datan kanssa samat ongelmat kuin meillä. Kun mukana on useampi toimija, saamme asioita vietyä ylemmälle tasolle, Venäläinen sanoo.

Sami Karhumäki kertoo, että alun perin julkinen sektori alkoi avata rajapintojaan Euroopan unionin määräyksestä. Hänen mukaansa pakko ei riitä. Nyt on saatava läpi ajatusmalli, jossa yhteisillä varoilla rahoitettavat tahot tekevät oikeasti avoimia juttuja kaikkien eduksi. Juuri asenneilmapiirin muutos on yhteisten toimintatapojen ohella asia, jonka eteen 6Aika-hanke työskentelee.

Karhumäki jatkaakin, että tilanne avoimen datan saatavuuden ja laadun suhteen on parantumassa koko ajan.

– EU:n oikea idea on se, että tulevaisuuden kauniissa maailmassa kaikki data on oikeasti järkevästi saatavilla kaikille.

Metsätehon Pirjo Venäläinen ja Citynomadin Sami Karhumäki kertoivat ajatuksiaan Mindtrekin ”Data-Driven Business: How Do Companies Do It” –session jälkeen. 6Aika-työtä tehdään nimenomaan heidän esille nostamiensa haasteiden voittamiseksi. Katso tapahtumakalenteri sekä yritys- ja kehittämispalvelut ja tule mukaan. Samalla asialla ovat esimerkiksi TIEKEn Big Data Forum Finland eli BIFF-toiminta sekä COSSin Datasta oivalluksia ja bisnestä eli DOB-hanke.