Avoimen datan kokeilut käynnistyvät Helsingissä

Helsinki on mukana 6Aika Avoin data -hankkeen kokeiluohjelmassa, jossa kaupungit hankkivat yrityksiltä enintään 5000 euron arvoisia kokeiluja, joissa avoimen datan pohjalta kehitettyjä tai paranneltuja tuotteita testataan oikeassa käyttöympäristössä.

Kokeiluilla halutaan vauhdittaa avoimeen dataan perustuvaa liiketoimintaa ja tarjota kaupungille ja kaupunkilaisille uusia innovatiivisia palveluja. Kokeilujen aikana yritykset saavat apua kaupunkien data-asiantuntijoilta ja muilta ammattilaisilta. Helsinki on valinnut kaksi toteutettavaa kokeilua ja ne alkavat kevään aikana.

“Helsingissä on toteutettu ketteriä kokeiluja aiemminkin, mutta nyt toteutettavissa kokeiluissa kehitetään ja testataan nimenomaan avointa dataa hyödyntävää digitaalista palvelua. Tavoitteena on edesauttaa kaupungin avaamien datojen hyödyntämistä yrityskentässä uudenlaisten palvelujen luomiseksi. Kyse on mielenkiintoisesta oppimisprosessista niin yrityksille kuin kaupungillekin ja kokemukset tullaan jakamaan avoimesti” kertoo Tanja Lahti Helsinki Region Infosharesta.

Kuntalaisten sosiaalisessa mediassa antamat palautteet suoraan palautejärjestelmään

Haltu Oy kokeilee Somebottia. Somebotti tarjoaa asukkaille mahdollisuuden antaa kaupungille palautetta tietyn sosiaalisen median kanavan kautta ja saada tietoa palautteen etenemisestä. Palvelu hyödyntää Helsingin Open311-rajapintaa.

Käytännössä kokeilu toteutetaan muutamissa, suosituimmissa sosiaalisen median kanavissa, joissa botti seuraa tietyllä tunnisteella tulevia palautteita, välittää ne automaattisesti kaupungin palautejärjestelmään ja toimenpiteiden myötä takaisin palautteen antajalle.

Kokeilun tarkoituksena on kartoittaa, miten sosiaalisen median kanavat voisivat toimia palauteantokanavana käytännössä. Lisäksi kokeilulla pyritään lisäämään kaupunkilaisten vuorovaikutusta julkisen sektorin kanssa. Jatkossa avoimena lähdekoodina julkaistavaa palvelua voidaan tarjota muille kaupungeille ja organisaatioille.

Uudenlainen tapa tehdä 3D-näkyvyysanalysointia kaupunkisuunnittelussa

Pointscale Oy toteuttaa kokeilussaan web-pohjaisen sovelluksen, joka auttaa arvioimaan uusien rakennusten sijoittelun vaikutuksia maisemaan ja näkyvyyteen. Sovellus tulee hyödyntämään kaupungin uutta 3D-kaupunkimallia.

Palvelu mahdollistaa uuden, ketterän tavan esittää uusia rakennusprojekteja helposti hahmotettavalla tavalla. Näkyvyysanalyyseja on tavattu toteuttaa järeämmillä tietokoneohjelmilla, mutta uuden sovelluksen avulla mallintaminen tuodaan nykyaikaan. 3D-kaupunkimallin lisäksi kokeilussa hyödynnetään digitaalista maastonkartoitusta. Palvelu on jatkossa mahdollista skaalata myös muihin kaupunkeihin.