Avoimen liikennedatan tilaisuus houkutteli paikalle suuren yleisön Helsingissä

Teksti ja kuva Taika Tuunanen, Sito Oy.

Helsingissä järjestetyssä liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat (LIIRA) -tilaisuudessa kuultiin liikkumiseen liittyvän avoimen datan tilanteesta ja kehitysnäkymistä.  Yli viidenkymmenen osallistujan joukossa oli mukana erityisesti yritysten ja julkishallinnon edustajia. Tilaisuudessa vaihdettiin näkemyksiä liikennedatan hyödyntämisestä uusien innovaatioiden ja palvelujen toteuttamiseksi.

Tapahtuman monipuoliseen ja kompaktiin ohjelmaan sisältyi avoimeen dataan liittyviä tietoiskuja sekä runsaasti aikaa verkostoitumiseen ja ajatusten vaihtoon. Päivän tietoiskuista vastasivat osastopäällikkö Pekka Henttonen Helsingin kaupungin rakennusvirastosta, LIIRA-ohjelman projektipäällikkö Marko Luomi Tampereen yliopistosta, projektipäällikkö Tanja Lahti Helsingin kaupungin tietokeskuksesta, projektipäällikkö Lauri Uski Helsingin kaupungin rakennusvirastosta sekä liikenneinsinööri Jonas Kurtto Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Avointa dataa pääkaupunkiseudulta on tällä hetkellä runsaasti vapaaseen käyttöön ja se taipuu moneen. Avointa dataa on hyödynnetty esimerkiksi useiden liikkumista helpottavien sovellusten kehittämisessä. – Sitä kannattaa hyödyntää monipuolisesti erilaisten sovellusten kehittämisen lisäksi myös yritysten sisäisessä kehitystyössä, muistutti Tanja Lahti Helsingin kaupungin tietokeskuksesta.

Tilaisuudessa kiinnostusta ja keskustelua herättivät etenkin Helsingissä kehitteillä olevat avoimet pysäköinti- ja liikennevalodatat. Ilmoille heitettiin mielenkiintoisia ajatuksia esimerkiksi pysäköintipaikkojen varausmahdollisuuksista ja liikennevalojen älykkyydestä. Lisäksi vilkasta keskustelua käytiin päivän päätteeksi siitä, kuinka liikkumisesta ja pysäköinnistä voidaan saada sujuvampaa, älykkäämpää ja resurssitehokkaampaa – Siihenhän avoimella datalla loppujen lopuksi pyritään.

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat on 6Aika-strategian Avoin data ja rajapinnat – teeman pilottihanke. Hankkeen tavoitteena on avata liikennedataa muodossa ja tavoilla, jotka mahdollistavat laadukkaiden palveluiden kehittämisen ja luoda yrityksille mahdollisuuksia uusiin liiketoimintamuotoihin Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa.