Avoin data kaupalliseen käyttöön – opas kuutoskaupunkien yritysyhteistyöstä julkaistu

Miten kaupungit voisivat auttaa yrityksiä hyödyntämään avointa dataa liiketoiminnassaan? Miten asioita käytännössä kannattaisi edistää, mitä voisi nopeasti kokeilla? Lue napakka tietopaketti avoimen datan yritysyhteistyöstä Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa.

Data on yrityksille ja kehittäjille kätevää digitaalista raaka-ainetta, jonka päälle voi rakentaa uusia sovelluksia ja palveluita. Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu avaavat data-aarteitaan kiihtyvällä tahdilla. Samalla rakennetaan rajapintoja, joiden avulla tieto saadaan uudenlaiseen hyötykäyttöön.

Viimeisen neljän vuoden aikana kaupungit ovat vauhdittaneet yhdessä avoimen datan päälle rakentuvaa liiketoimintaa. Erityisesti on haluttu edistää avoimen datan hyödyntämistä yrityksissä.

Jotta avointa dataa voi käyttää kaupallisesti, sen täytyy olla löydettävissä ja helposti hyödynnettävissä. Yhtä tärkeitä ovat kuitenkin myös käytännön toimet käytön edistämiseksi. Lue kuutoskaupunkien kokemukset, vinkit ja neuvot yritysyhteistyöstä avoimen datan parissa.

Sparraa ja ole ennakkoluuloton

Tunne yrityksesi. Jos et tunne, tutustu. Ylipäätään kaupungeissa on tavattu yrityksiä – ja paljon. Monelle avoin data on edelleen uusi asia. Harvoin on kirkkaana tiedossa avoimen datan merkitys tai käyttömahdollisuudet. Toisaalta keinot datan tai rajapintojen hyödyntämiseksi voivat olla rajalliset tai linkityksiä omaan liiketoimintaan vaikea nähdä.

Niinpä sparraus, apu ja opastus on ensiarvoisen tärkeää. Yhtä viisasten kiveä ei ole löydetty, mutta sen sijaan on kokeiltu hyvin monenlaisia erilaisia tapoja tukea, auttaa ja innostaa yrityksiä avoimen datan pariin. Perustietojen, esimerkkien ja ideoiden lisäksi käytännön koulutukset, tekninen apu, kokeiluhankinnat ja verkostoituminen auttavat konkreettisesti eteenpäin.

Lue muut esitteet täältä!