Haussa mielenkiintoisia avoimen datan käyttötapauksia

Käyttääkö kehittämäsi sovellus, palvelu tai liiketoiminta avointa dataa apunaan? Open Knowledge Finland ry toteuttaa kuutoskaupunkien tilaaman kartoitustyön avoimen datan käyttötapauksista, jonka avulla tarkennetaan tilannekuvaa siitä, mihin avointa dataa on käytetty menestyksekkäästi sekä millaisia mahdollisuuksia datan avaaminen on synnyttänyt muun muassa elinkeinoelämän tarpeisiin.

Avoimen datan hyödyntämisesimerkit voivat olla avoimen datan avulla rakennettuja tuotteita, palveluja tai toimintamalleja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi dataa hyödyntävät suunnittelu-, liiketoiminta-, opetus- ja arkisovellukset, visualisoinnit, datan varastointi- ja jatkopalvelut tai datan jalostaminen eri tarkoituksiin. Oleellista on, että avoimen datan soveltamisen muodot ovat synnyttäneet esimerkiksi kokeiluja, innovaatioita, uudenlaisia palveluja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Tule osaksi kartoitustyötä ja vastaa Open Knowledge Finland ry:n 2 minuutin kartoituskyselyyn. Kartoitustyö valmistuu huhti-toukokuussa.