Kuntadatan hyödyt kaikkien käyttöön

Alueelliset avoimen datan jakelukanavat (kuten HRI.fi) toimivat eräänlaisina solmukohtina avoimen datan tuottajien ja hyödyntäjien välillä. Yksittäisen tietoaineiston polku esimerkiksi kunnan palvelimelta sovelluskehittäjän käyttöön voi joskus vaatia paljon perusteluja, tukea ja jopa rohkaisua. Ohessa Varsinais-Suomen liiton Lounaispaikan Sara Tamsaaren kannustava viesti lounaissuomalaisille tiedontuottajille. Oman alueesi datan jakelukanavan voit tarkistaa kätevästi täältä.


Tämä kirjoitus on omistettu Lounais-Suomen kunnille, joita Varsinais-Suomen liiton yhteydessä toimiva Lounaispaikka kannustaa avaamaan tietovarantojaan! Pysykää kuitenkin kuulolla muutkin datan tuottajat; teidänkin aineistonne ovat mitä tervetulleimpia.

Selvennetään heti aluksi, että tähtäämme datan avoimuuteen. Avoin data on enemmän kuin julkinen tieto, koska se on lisäksi maksutta uudelleen käytettävissä sekä saatavilla koneluettavassa muodossa.

Miten kunta ja muut tahot hyötyvät datan avaamisesta?

Julkishallinto tuottaa monipuolisia tietovarantoja, joilla on hyödyntämismahdollisuuksia myös hallinnon ulkopuolella. Luovasti eri aineistoja yhdistelemällä syntyvä lopputulos on enemmän kuin osiensa summa! Esimerkiksi helppokäyttöisten liikenne- ja tapahtumapalveluiden muodossa voidaan tarjota kuntalaisille sujuvuutta arkeen.

Dataa avaamalla voidaan myös tehostaa hallintoa, ja esimerkiksi ostolaskudataa avaamalla lisätä hallinnon läpinäkyvyyttä. Avoimet tietovarannot tarjoavat lisäksi mahdollisuuksia ict- ja muiden alojen yritystoiminnalle.
– Esimerkiksi tapahtumia, tiloja ja liikennettä koskevan tiedon jakaminen avoimena datana on synnyttänyt Suomen suurimmissa kaupungeissa käteviä mobiilipalveluja ja uutta yritystoimintaa, kertoo Lounaispaikan yritysyhteistyöstä vastaava Juha Pulmuranta.

Mitä ja miten avataan?

Tutustu datan avaajan pikaoppaaseen ja kysy lisätietoja! Jos datan avaaminen on kunnassa uusi asia, aineistojen avaamisen voi aloittaa esimerkiksi tietovaranto- ja tietojärjestelmäluetteloista, joista saa käsityksen saatavilla olevista aineistokokonaisuuksista. Datan tulee soveltua avattavaksi (ks. riskienhallintaa helpottamaan tehty tarkistuslista), mutta rimaa ei kannata pitää liian korkealla aineiston laadun suhteen, jotta avaaminen ei muodostu liian työlääksi.

Parhaimmillaan dataa avattaessa tunnistetaan aineistojen mahdolliset käyttäjät ja selvitetään heidän tarpeensa. Lounaispaikka auttaa, kun rakennetaan yhteyksiä datan tuottajien ja hyödyntäjien välille. Olemme mukana Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisessä 6Aika-avoin data -kärkihankkeessa, jossa edistetään datan avaamista ja hyödyntämistä uusien palveluiden raaka-aineena.

Kiitokset teille jotka olette jo aineistojanne avanneet, jatketaan yhdessä eteenpäin!

Ota yhteyttä:

Lounais-Suomen aluetietopalvelu Lounaistieto.fi 
info@lounaistieto.fi