Tarjouspyyntö data-analytiikka -koulutuksesta yrityksille

Helsingin kaupungin tietokeskus pyytää tarjousta 6Aika – Avoin data –kärkihankkeen Helsingin osatoteutuksen osana järjestettävästä pk- ja mikroyrityksille suunnatusta data-analytiikka -koulutuksesta.

1. Taustaa  

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka toteuttajina ovat niin sanotut kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Avoin data -kärkihankkeen kohderyhmä on yritykset. Avoin data tarjoaa pääsyn julkiseen tietoon, ja sen hyödyntäminen luo innovaatioita ja liiketoimintaa, kun yritykset ja kehittäjät voivat käyttää dataa uusien palvelujen raaka-aineena.

Hankkeeseen liittyy Euroopan unionin aluekehitysrahaston (EAKR) mukaista julkista rahoitusta.

2. Hankintamenettely

Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. Pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain /1397/2016) säännöksiä. Hankinnan kokonaishinnan tulee olla alle 30.000 € (+alv.). Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

Tilaaja valitsee yhden soveltuvuusvaatimukset täyttävän palveluntarjoajan (jatkossa Palveluntuottaja) tuottamaan hankinnan kohteena olevaa palvelua kohdan 5 Valinta- ja vertailuperusteet mukaisesti.

Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä ja jos tarjous saapuu myöhästyneenä.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

Tarjouspyyntö on julkaistu 6.3.2017 Databusiness.fi-sivulla. Lisäksi tilaaja lähettää tarjouspyynnön 3-5 sopiviksi katsomilleen tahoille ja haastattelee potentiaalisemmat tarjoajat.

3. Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on data-analytiikka koulutuksen hankkiminen yrityksille. Koulutuksen keskeinen tavoite on luoda osallistujille valmiuksia hyödyntää ja analysoida big dataa ja avointa dataa osana liiketoimintaa tai sen tukena.

Huomioimme tarjoukset, jotka saapuvat 17.3.2017 klo 12.00 mennessä.

Hankinnan määrittely

Koulutuksen kohderyhmänä ovat osallistuvien yritysten johto (management) sekä data-analyytikot.

Koulutuksen tulee sisältää opetussisältöä molemmille kohderyhmille joko yhdessä tai erikseen järjestettynä. Koulutuksen kielenä on suomi.

Tarjouksen tulee sisältää tietoa kouluttajista ja heidän koulutuksen kannalta relevantista osaamisesta.

Palveluntuottaja suunnittelee koulutuksen sisällön ja perehtyy koulutuksessa hyödynnettäviin avoimiin ja big data –tietoaineistoihin.

Koulutus järjestetään touko-kesäkuun aikana palveluntuottajan osoittamissa tiloissa pääkaupunkiseudulla ja palveluntuottaja vastaa koulutuksen tarjoiluista.

Koulutukseen ilmoittautuminen ja sen markkinointi toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa.

Koulutuksessa käytettävät tukimateriaalit luovutetaan tilaajalle avoimesti lisensoituna (CC-BY-NC-SA).

Koulutuksessa käytettävät työkalut on oltava käytettävissä maksutta, vähintäänkin rajoitetuksi ajaksi tai rajoitetuilla ominaisuuksilla tarjottavana ilmaisversiona.

Koulutukseen valitaan enintään 15 yritystä ja yhteensä 30-50 henkilöä.

Palveluntuottaja kerää osallistujilta verkkolomakkeella palautteen, joka on myös tilaajan nähtävillä.

Koulutuksen tilaajana toimii Helsingin kaupungin tietokeskus. Myös muut kärkihankkeen em. toteuttajat osallistuvat mahdollisesti kustannusten kattamiseen. Tästä ei ole kuitenkaan vielä sitovasti sovittu toteuttajien kesken.      

4. Tarjoajan kelpoisuus

Palveluntuottajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin sekä alv-rekisteriinsä sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti ja kuulua ennakkoperintärekisteriin. Lisäksi valitun palveluntuottajan tulee toimittaa todistus verovelattomuudestaan (verovelkatodistus).

Palveluntuottajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa tiedossa olevien tai käytettävien alihankkijoiden osuus palveluntuottamisessa ja vastaa alihankkijan toiminnasta kuin omastaan.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Tilaaja voi käyttää kelpoisuuden selvittämiseen kaupallisia palveluita, kuten esimerkiksi Asiakastieto Oy:n palvelut.

5. Valinta- ja vertailuperusteet

Hinnan tulee sisältää kaikki palvelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien matka-, majoitus-, päiväraha- ja muut vastaavat kustannukset. Lisälaskutusta ei hyväksytä.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jonka arviointiperusteet ovat seuraavat:
Osaaminen ja referenssit vastaavanlaisten koulutusten onnistuneesta järjestämisestä (painotus 30%)
Kokonaishinta (alv 0%) (painotus 40%)
Henkilökohtainen haastattelu (painotus 30%)

6. Tarjousten jättäminen

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 17.3.2017 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi
Tarjouksen otsikon tulee olla “Tarjous HEL 2017-001250”

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.4. saakka.

Mahdollisia tarjoukseen liittyviä kysymyksiä voi esittää 2.3.-9.3. sähköpostilla osoitteella kaisa.sibelius@forumvirium.fiVastaukset julkaistaan viimeistään 14.3. databusiness.fi –sivustolla.

7. Kysymykset ja vastaukset liittyen tarjouspyyntöön

1. Vaaditaan ”tukimateriaalien luovuttamista tilaajalle avoimesti lisensoituna”. Voitteko tarkentaa mitä tarkoitetaan; eri sovellusten ja työkalujen lisenssejä vai kurssimateriaalia tms.?

Koska kyse on avoimen datan käyttöä ja hyödyntämistä edistävästä julkisin varoin toteutettavasta hankkeesta, on periaatteenamme ollut että myös projektin puitteissa tai kustannuksella luodut materiaalit noudattavat Creative Commons -periaatteita.

Tämä ei kuitenkaan suoraviivaisesti tarkoita sitä, että materiaalit julkaistaan verkossa. Projektissa mukana oleville henkilöille ja organisaatioille materiaalit kuitenkin jaetaan yhteisen materiaalipankin kautta.

Mahdolliset työkalut tai ohjelmistot tulee olla kurssilaisten käytössä vain kurssin ajan.

Creative Commons sivuilla CC-BY-NC-SA -lisenssin ehdot määritellään seuraavasti.

Voit vapaasti:
Jakaa — kopioida aineistoa ja levittää sitä edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa
Muunnella — remiksata ja muokata aineistoa sekä luoda sen pohjalta uusia aineistoja
Lisenssinantaja ei voi peruuttaa näitä oikeuksia niin kauan kuin noudatat lisenssin ehtoja.

Seuraavilla ehdoilla:
Nimeä — Sinun on mainittava lähde asianmukaisesti, tarjottava linkki lisenssiin sekä merkittävä, mikäli olet tehnyt muutoksia. Voit tehdä yllä olevan millä tahansa kohtuullisella tavalla, mutta et siten, että annat ymmärtää lisenssinantajan suosittelevan sinua tai teoksen käyttöäsi.
EiKaupallinen — Et voi käyttää aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin.
JaaSamoin — Jos remiksaat tai muokkaat aineistoa taikka luot sen pohjalta uusia aineistoja, sinun on jaettava muutoksiasi samalla lisenssillä kuin alkuperäistä aineistoa.
Ei muita rajoituksia — Et voi asettaa sellaisia oikeudellisia ehtoja tai teknisiä estoja, jotka estävät oikeudellisesti muita tekemästä mitään sellaista, minkä lisenssi sallii.

Huomautukset:
Sinun ei tarvitse noudattaa lisenssin ehtoja sellaisten aineiston osien osalta, jotka on asetettu vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain), tai silloin, kun käyttösi on sallittua jonkin soveltuvan poikkeuksen tai rajoituksen nojalla.

Mitään takuita ei anneta. Lisenssi ei välttämättä anna sinulle kaikkia käyttösi edellyttämiä oikeuksia. Esimerkiksi henkilön oikeus määrätä nimensä, kuvansa tai henkilönsä muun tunnistettavan osan kaupallisesta käytöstä, yksityisyyden suojaa koskevat oikeudet taikka moraaliset oikeudet voivat rajoittaa aineiston käyttöäsi.

2. Koulutuksen kesto, muoto tai tarkempi sisältö, onko tähän mitään tarkempaa tavoitetta vai onko tarkoitus että toimittaja päättää painotukset ja sitä kautta ajankäytön?

Painotuksista tai tarkemmasta sisällöstä ja ajankäytöstä tekee palveluntarjoaja tarjouksessaan ehdotuksen.

3. Toimittaja ”perehtyy koulutuksessa hyödynnettäviin avoimiin ja big data -tietoaineistoihin?” Voitteko tarkentaa, missä ja milloin?

Emme järjestää perehdyttämistilaisuutta. Oletamme, että tarjouspyynnön esittäjä tuntee entuudestaan avointa dataa tai tutustuu siihen itse ja tekeen sen perusteella ehdotuksen tarjouspyyntöön.

Kaisa Sibelius
Projektipäällikkö
Forum Virium Helsinki
kaisa.sibelius@forumvirium.fi
0405701317