Vastaa tutkimukseen avoimen datan hyödyntämisestä

Datan avaaminen innovaatioiden ja yritystoiminnan kiihdyttämiseksi on yksi EU:n 2020 strategian tavoitteista.

Datan avaajien, hyödyntäjien ja potentiaalisten höydyntäjien EU komissio hakee vastauksia avoimen datan kyselyyn: ec.europa.eu/eusurvey/runner/PSIReusersSurvey