Yhteistyöllä datan jakelualusta Ouluun!

6Aika Avoin data ja rajapinnat –kärkihankkeessa Oulun kaupungin datakatalogiin on tietoja päivitetty pääasiassa manuaalisina Excel-tiedostoina. Tavoitteena on rakentaa tekninen ja automatisoitu ympäristö avoimen datan jakeluun ja tietojen lataukseen avoimen datan tietokantaan erikseen määritellyistä Oulun kaupungin omistamista ja Oulun Tietotekniikan hallinnoimista tietojärjestelmistä niin että manuaalisilta työvaiheilta voitaisiin irrottautua.

Tavoitteen toteuttamiseksi Oulun tietotekniikka-liikelaitoksen ict-suunnittelija Miika Jokela ja ict-asiantuntija Pasi Ikäheimo ovat alkaneet rakentaa tietokantaa Oulun kaupungin omistamien ja Oulun Tietotekniikan hallinnoimien tietojärjestelmien tietojen julkaisemiseksi avoimena rajapintana. Rajapinnan avulla pyritään mahdollisimman automatisoituun datan avaamiseen, ja avoimiin rajapintoihin, jolloin tietojärjestelmien dataa voidaan hyödyntää manuaalisia exceleitä laajemmin ja tehokkaammin muun muassa sovelluskehityksessä ja visualisoinneissa. Rajapinnan toteutuksessa huomioidaan kuutoskaupunkien tuottamaa avoimen rajapinnan suositusta, luettavissa osoitteessa: https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kuutoskaupunkien-suositukset-avoimista-rajapinnoista. Miika ja Pasi toimivat hankkeen koodareina Oulussa, koska Oulussa hankkeessa ei ole omaa koodariresurssia.

Pasi ja Miika näkemyksen mukaan koodaria tarvitaan avoimen datan taustajärjestelmien asennuksiin ja ylläpitoon. Ilman tietokantaa ja palvelinohjelmistoja tietoa ei saataisi varastoitua ja esille. Toinen tärkeä tehtävä on tiedonsiirto lähdejärjestelmistä. Lähdejärjestelmä voi olla esimerkiksi Oulun kaupungin tietovarasto, Loota tai tilanvarausjärjestelmä. Rajapinnat näihin järjestelmiin voivat olla hyvinkin erilaisia, joten koodarin yksi tärkeimpiä tehtäviä on muuntaa tieto sellaiseen muotoon, että se voidaan viedä avoimen datan tietokantaan.

Miikan ja Pasin mielestä projekti on ollut mielenkiintoinen, haastava ja monipuolinen. Haastavaa on ollut ns. RedHat –linuxin hallinta ja näiden käytettävien tuotteiden asentaminen ja konfigurointi. Myös dokumentointi on ollut haasteellista, koska asiat on sisäistettävä perusteellisesti, että ne voidaan dokumentoida. Palkitsevinta on ollut, että prosessi on saatu hyvin automatisoitua lähdejärjestelmästä aina visualisointiin saakka. Tuoretta tietoa on saatavilla avoimen datan palvelussa ja yhtään ajoa tämän eteen ei tarvitse tehdä. Yhteistyötä tietohallinnon, hankkeen kuin tiedon omistajien kanssa koodarit kehuvat. Keskustelu on ollut aktiivista ja yhteistä päämäärää edistävää.

Avoin data ja rajapinnat –hankkeen keskeinen tavoite on edistää avointa dataa hyödyntävää liiketoimintaa. Liiketoimintaa hyödyntää jo se, että datan jakelualusta sekä esittää että tarjoaa dataa siitä kiinnostuneille kuntalaisille. Lisäksi se tarjoaa koneluettavaa dataa ohjelmistokehittäjille, jotka voivat luoda uusia sovelluksia ja liiketoimintaa datan pohjalta. Miika ja Pasi toivovat myös, että organisaatiot oivaltaisivat, miten raportointia voitaisiin edelleen automatisoida. Edelleen tehdään paljon käsin sellaista työtä, mitä voitaisiin digitalisoida ja näin edistää tietojenkäsittelyn automatisointia.