Yritykset kaupunkidatan hyödyntäjinä

Avointa dataa hyödyntävät yritykset olivat merkittävässä roolissa Kuntien avoin data hyötykäyttöön -seminaarissa Kuntatalolla 27. tammikuuta. Tapahtumassa kuultiin innostavia esimerkkejä avoimen datan hyödyntämisestä sekä luotiin huikaisevat visiot siitä, miten avoin data mullistaa maailman 2020.

Seminaarin puheenvuoroissa Arto Lehtokari Taitoa Oy:stä kannusti kuntia yhtenäistämään talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä kehittämään toimintatapoja yhteistyössä muiden kuntatoimijoiden kanssa. “Rajapintojen avaamisestakin voi tehdä bisnestä!”, Lehtokari visioi.

Avointa dataa osaksi oppikirjoja

Juuso Koponen Koponen+Hildén Oy:stä avasi visualisoinnin mahdollisuuksia tehdä tieto ymmärrettäväksi. Avoin data ja sen mahdollistamat visualisoinnit ovat äärimmäisen hyödyllisiä esimerkiksi oppikirjojen materiaalina ja päätöksenteossa. Koponen painotti, ettei pelko datassa olevista virheistä saa olla este datan avaamiselle. ”Kun virheet löydetään, niin ne voidaan korjata!”

Kohti parempia digitaalisia palveluja

Iltapäivällä yritykset esittelivät avointa dataa hyödyntäviä tuotteitaan ja ideoitaan datan hyödyntämisen mahdollisuuksista.

Yritysten mukaan kattavammalla datan hyödyntämisellä voidaan tehdä parempia päätöksiä ottamalla muutaman indikaattorin sijaan kokonaiskuva mukaan. Esityksistä paistoi into kehittää parempia digitaalisia palveluja ja huomioida aidosti asiakkaiden tarpeet. Esimerkiksi terveydenhuoltopalveluissa asiakkaalle voitaisiin näyttää reaaliaikainen tieto jonotustilanteesta ja tarjota tarkempaa tietoa lääkäreiden kokemuksesta: tilaisitko mieluummin juurihoitoajan 100 vai 5 operaatiota vuodessa tekevältä hammaslääkäriltä?

Datan hyödyntämisen haasteiksi koettiin muun muassa epätasainen datan laatu, standardien vähäinen käyttö ja metatietojen puuttuminen. Tieto on avattava standardissa ja yhtenevässä muodossa, jotta se olisi vertailukelpoista.

Esitysten jälkeen jakaannuttiin teemapöytiin pohtimaan avoimen datan tulevaisuutta terveydenhuollon, liikenteen, visualisoinnin ja tiedolla johtamisen sekä paikkatiedon osalta.

Miten avoin data mullistaa vuonna 2020?

Liikenteen osalta visioissa vuonna 2020 Suomessa on hyvin toimiva MaaS -toimintamalli. Logistiikka on optimoitu datapohjaisesti ja liikkumisesta on tehty entistä älykkäämpää ja turvallisempaa. Myös esteettömyys on kohentunut datan avulla. Paikkatiedosta on puolestaan tullut arkipäivää ja alan uusien standardien myötä avoin paikkatieto mahdollistaa paremman elämisen laadun.

Vuonna 2020 visualisointi on demokratisoitunut kaikkien työkaluksi toimii niin julkisen sektorin kuin kansalaisten kommunikaatiokielenä. Näin ollen vaaditaan myös visuaalisuuden lukutaitoa. Tulevaisuuden osalta voikin erityisellä mielenkiinnolla seurata: Millainen visualisointi voittaa? Yksinkertainen ja kaunis visualisointi valheesta vaiko kompleksinen monimutkainen visualisointi totuudesta.

Myös  haastava sote-data on saatu vuonna 2020 auki. Avoin data mahdollistaa sote-puolella toiminnan optimoinnin ja tarjooman laajenemisen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Lisäksi yhteiskehityksessä luodaan älyä ja algoritmeja, joilla edistetään hyvinvointia koko Suomessa. Lääketieteellisestä tutkimus on puolestaan mullistunut ja kohoaa uusiin sfääreihin vapaasti saatavan datan myötä.

Kuntien avoin data hyötykäyttöön -seminaarin järjestivät 6Aika avoin data -kärkihanke ja Kuntaliitto.