Avoimet rajapinnat

Mikä on avoin rajapinta?

Avoin rajapinta on rajapinta, jonka kaikki ominaisuudet ovat julkisia ja jota voi käyttää ilman rajoittavia ehtoja. Tämä edellyttää, että rajapintakuvaus ja sen dokumentaatio on avoimesti saatavilla ja että rajapintaa voi vapaasti käyttää esimerkiksi omien sovellusten tekemiseksi ja niiden testaamiseksi. Avoimen rajapinnan käyttö on maksutonta, eikä käyttäjän tarvitse kysyä lupaa rajapinnan haltijalta tai kertoa etukäteen mihin tarkoitukseen aikoo rajapintaa käyttää. (Lähde: avoinrajapinta.fi)

Avoimet ja yhdenmukaiset rajapinnat vauhdittavat digitaalisten pavelujen kehitystä

Avoimet rajapinnat helpottavat avoimen datan käyttöä, sillä ne tarjoavat datan yhdenmukaisessa ja koneluettavassa muodossa. Jotta avoimelle datalle syntyisi laajempi markkina, Kuutoskaupungit yhdenmukaistavat rajapintoja kaupunkien välillä. Näin tiedot saa kerralla monesta kaupungista yhdenmukaisessa muodossa ja yhdenmukaisella tavalla. Tämä avaa lukemattomia mahdollisuuksia kehittää sovelluksia, joilla tehdään liiketoimintaa ja parannetaan kaupunkilaisten elämää.

Kuutoskaupungit myös kehittävät rajapintoja avoimena yhteiskehityksenä yhdessä yritysten kanssa.

rajapinnat_kuvat

Kuvat Sonja Pennanen, CC BY-ND 4.0

Menestyksen avaimet

Avointen rajapintojen menestysreseptejä on koottu kuutoskaupunkien rajapintaesitteeseen. Esitteessä kuvataan konkreettisesti, miksi avoimet rajapinnat ovat tärkeitä ja mitä kaupungit, yritykset ja kehittäjät voivat saada niistä irti. Esitteestä löytyy myös ohjeet avoimen rajapinnan kehittämiseen ja käyttöönottoon. Lataa omasi heti!

screen-shot-2016-12-19-at-13-45-38