Säännöt

Kuka voi osallistua?

Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa ikään, paikkaan ja henkilöyteen (luonnollinen tai oikeushenkilö) katsomatta, Suomesta tai ulkomailta, yksin tai yhdessä muiden kanssa. 6Aika avoin data -kärkihankkeen työntekijät eivät voi osallistua kilpailuun.

Yksi tekijä/tekijätiimi voi osallistua kilpailuun useammalla työllä.

Kilpailutöiden tulee täyttää seuraavat kriteerit

Kilpailutyön täytyy sopia Aktiivinen kaupunkilainen -teeman tai Toimiva kaupunki -teeman alle. Työn jättäjä ilmoittaa kilpailutyön jompaankumpaan teemaan. Tuomaristolla on oikeus sijoittaa töitä myös toisten teemojen alle.

Kilpailutyön täytyy hyödyntää ainakin yhtä avointa tietolähdettä seuraavista kaupungeista: Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Turku tai Oulu.

Kilpailutyö pitää olla toteutettu kilpailun aikana. Sillä voi kuitenkin osallistua kilpailun aikana myös muihin vastaaviin kilpailuihin.

Kilpailutöiden eduksi katsotaan

 • Tietolähteiden luova yhdistely
 • Hyvä käytettävyys ja käyttäjälähtöinen toteutus
 • Idean innovatiivisuus / uutuusarvo
 • Hyvä liiketoimintapotentiaali
 • Ratkaisun laatu ja kestävyys
 • Idean/ratkaisun vastaavuus haasteisiin

hackathon

Tärkeä tietää

Kilpailutöiden arviointi ja palaute

Joulukuun aikana järjestetään kilpailijoille mahdollisuus saada ratkaisusta palautetta kuutoskaupunkien viranomaisilta. Nämä palautteet eivät vaikuta palkinnon saamiseen.

Kilpailun aikana on mahdollista osallistua myös kaupunkien kokeiluihin erillisen tarjouspyyntömenettelyn kautta. Kokeiluiden toteutusaika, hinta ja sisällöt on määritelty tarjouspyynnössä.

Kilpailutyön jättämisen jälkeen helmikuun alussa tehdään avoin joukkoistamalla toteutettava arviointi, johon kuka tahansa voi osallistua.

Tuomaristo valitsee avointen arvioiden perusteella parhaimmat työt käsittelyyn. Tuomaristo kootaan eri alan vaikuttajista. Tuomaristossa ei ole 6Aika avoin data -kärkihankkeen henkilöstöä.

Konseptit ja sovellukset arvioidaan erikseen.

Parhaimmat palkitaan palkintogaalassa Helsingissä 15.2.2017.

Kilpailuaika ja tuomarointi

Kilpailuaika on 3.10.2016-30.1.2017. Kilpailutyöt tulee jättää viimeistään 30.1.2017 klo 23.59. Kilpailutöiden jättöä varten avataan lomake.

Avoin arviointi ja tuomarointi tapahtuu helmikuun aikana. Kilpailutöiden palkitsemisesta päättää arvovaltainen tuomaristomme:

 • professori Alf Rehn
 • Ville Korpiluoto, Demola
 • Elisa Kettunen, Kuntaliitto
 • Teemu Ropponen, Open Knowledge Finland
 • Ville Meloni, Forum Virium

Raadissa ei ole mukana 6Aika avoin data -kärkihankkeen henkilöstöä.

Oikeudet ja verotus

 • Oikeudet kilpailutöihin säilyvät tekijöillä.
 • Palkintosummat ovat saajalleen veronalaista muuta ansiotuloa. Palkinnosta aiheutuvasta verosta vastaa palkinnon saaja. Palkintosumma on ilmoitettava esitäytetyllä veroilmoituksella.
 • Haasteita voidaan kilpailun aikana lisätä järjestäjien toimesta.
 • Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.