Data Roadmap

Alla on listattu kaupunkien suunnitteilla ja työn alla olevat data-avaukset. Lista päivittyy jatkuvasti sitä mukaa, kun avaukset etenevät suunnitteluvaiheesta avaukseen. Lisätietoja työn alla olevista avauksista voit tiedustella osoitteesta info@databusiness.fi.

Seurannassa mukana olevat kaupungit: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa.

loppusuoralla2Loppusuoralla

Loppusuoralla olevat avaukset odottavat vielä viimeisiä tarkastuksia tai täsmennyksiä, joiden jälkeen aineisto on avattavissa.
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen

 • Helsingin taidemuseon näyttelyt
 • Luontotietojärjestelmä (Hki)
 • Palauterajapinta (Espoo)
 • Helsingin vanhoja karttoja
 • Palmian ruokalistat (Hki)
 • Historiallista nimistödataa (Hki)
 • Rajapinta Sinetti-arkistotietojärjestelmään (Hki)

Tampere

 • Tietojärjestelmäluettelo
 • Kevyenliikenteen Eco-Counter laskentatilastojen julkaisu
 • Jalankulun ja pyöräilyn liikennemääriä Tampereen seudulla
 • Asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat
 • Geoenergiapotentiaali
 • Henkilöstötilastot
 • Maalämpökaivot

Turku

 • Pysäköintivirheet (Turku)
 • Palauterajapinta (Open 311) (Turku)
 • Nimistö (Turku)
 • Pysäköintimaksuautomaatit (Turku)
 • Hankkeiden rahoitus kaudella 2007-13 (V-S liitto)
 • Tiet 100 v. sitten Satakunnassa
 • Maakuntamuseon rakennusinventointitietokanta koko Varsinais-Suomen alueelta / Turun museokeskus (Turku)
 • Vedenalaisen meriluonnon selvitykset (V-S ELY)
 • Paimion asemakaavan päivitys (Paimio)

Oulu

 • Happy or not -palautejärjestelmä, Oulun Serviisi

tyonalla2Työn alla

Avauksista on alustavasti sovittu datan omistajatahon kanssa.
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen

 • Rajapinta Espoon päätöksentekojärjestelmään
 • Helsingin kuvakartta 2014
 • Vuosien 2013 ja 2015 ortokuvat (pks)
 • Helsingin asianhallintajärjestelmä Ahjon diaarit
 • Helsingin kaupungin kuulemisrajapinta ja -palvelu (Kerro kantasi)
 • Vuosien 1972 ja 1997 ortokuvat Helsingistä
 • Helsingin asemakaava
 • Uimarantojen levä- ja vedenlaatuhavainnot (Hki)
 • Pysäköintikartta ja maksuvyöhykkeet (Hki)
 • HSL:n matkustajamäärät linjoittain
 • Koulurekisteri (Hki)
 • Tilakeskus / Vuokrattavat kohteet (Hki)
 • Helsingin seudun suuntien datat
 • Koulujen henkilöstömäärät (Hki)
 • Nuorten hyvinvointi-indikaattorit (Hki)
 • Uima- ja urheiluhallien kävijämäärät (Hki)
 • Rajapinta nuorisoasiainkeskuksen Harrastushakuun (Hki)
 • Päiväkotien asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (Hki)
 • Kiinteistökartan maastotiedot (Hki)
 • Helsingin rakennuskiellot
 • Helsingin viistoilmakuvat
 • Helsingin maastomallit
 • Helsingin korkeuskäyrät
 • Helsingin korkeusvyöhykekartta
 • Helsingin manneralue / saaret / rantaviiva

Tampere

 • Linked events -tapahtumarajapinta (6Aika)
 • Kunnossapitojärjestelmän rajapinta
 • Joukkoliikenteen WMS/WFS-rajapinta
 • Liikennevalojen rajapinta
 • Tautikartta

Turku

 • Ilmanlaatu (Turku)
 • Avoimet työpaikat (Turku)
 • Uimalaitosten kävijätiedot (Turku)
 • Geoenergiapotentiaali (Turku)
 • Talousarviotiedot (Turku)
 • Ostolaskut (Turku)
 • Päätösrajapinta (Turku)
 • Kirjaston lainat (Vaski-kirjastot)
 • Valonian kala/luontoselvitykset (V-S liitto)
 • Varsinais-Suomen liiton ostolaskut (V-S liitto)

Oulu

 • Päätöksenteon rajapinta
 • KOHA-kirjastojärjestelmän data (rajapinta)

suunnitteilla2Suunnitteilla

Käydään ensimmäisiä keskusteluja datan omistajatahon kanssa.
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen

 • Kiinteistöjen energiakulutus (Hki)
 • Strategiaohjelman seurantatiedot (Hki)
 • Kaupungin avustukset järjestöille (Hki)
 • HSL:n lipuntarkastusdata
 • Staran työsuoritusten raportointi (Hki)
 • Helsinki alueittain 2016 -tilastot

Tampere

 • Pysäköintirajapinnan jatkokehitys
 • MSki - latukarttapalvelu
 • Liikenteen tilastointipalvelun aineistot
 • Resurssienvarausrajapinta (6Aika)
 • Päätösrajapinta (6Aika)
 • Open311-palauterajapinta (6Aika)
 • Tiesääasemat
 • Pysäköinninvalvonnan tilastot
 • Avustustenhallinta
 • Kiinteistöjen energiankulutustiedot
 • Joukkoliikenteen nousijatiedot
 • Tampereen Palveluliikenteen (Pali) liittäminen reaaliaikaisen joukkoliikennedatan osaksi

Turku

 • Liikennemäärät (Turku)
 • Salon kaupungin paikkatietorajapinnat (Salon kaupunki)
 • Valonian liikkumiseen liittyvät tilastot (V-S liitto)
 • Varsinais-Suomen liiton ja maakuntahallituksen päätökset (V-S liitto)
 • Saaristomeren tutkimuslaitoksen mittaustiedot / Seili (UTU)
 • Pöytyän kaava-aineistot ja ulkoilureitit (Pöytyä)
 • Turun historialliset asemakaavat rasterina (V-S liitto, Turku)
 • Senaatinkartat (Turku / V-S ELY)
 • Riistahoitoalueet (V-S riistapiiri)
 • Salon kaupungin ostolaskut
 • Kierrätyspisteet (Turku)

Oulu

 • Asiakaspalvelupiste Oulu10:n puheluiden ja chattien määrät
 • Katujen puhdistussuunnitelmat
 • Venepaikat, viljelypalstat
 • Vuokra-asuntojen tilanne - jonot alueittain - sijainti - kriteerit
 • Elintarvikehuoneistot (sijainti, asiakaspaikat, luvat, firman nimi)
 • Oulun Vesi, talousveden laatutiedot
 • Liikennevalodata
 • Palveluntuottajarekisteri avoimeksi dataksi
 • Rakennusvalvonnan ja rakennuslupien tiedot
 • Pysäköintivirhemaksut kartalla
 • Rajapinta Serviisin tuotannonohjausjärjestelmään
 • Tapahtumarajapinta