Avoin data

Avoin data on dataa, jota kuka tahansa voi käyttää ilmaiseksi – myös kaupallisiin tarkoituksiin. Eniten dataa ovat avanneet julkiset tahot, mutta myös yritykset, muut organisaatiot ja yksityishenkilöt voivat avata dataansa muiden käyttöön.

Avoin data on digitaalista raaka-ainetta. Avoin data on lisensoitu uudelleenkäytön sallivin käyttöehdoin, jotta kansalaiset, yritykset ja yhteisöt voivat käyttää sitä vapaasti. Se on helposti saavutettavissa ja koneellisesti luettavissa, jotta sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi digitaalisissa palveluissa.

Avointa dataa hyödynnetään monella tavalla. Tutustu sivustollamme avoimen datan showcaseihin ja avointa dataa höydyntäviin yrityksiin.

Tutustu avoimen datan tarjontaan

Avointa dataa löytää hyvin koko suomen kattavasta avoindata.fi -portaalista, sekä alueellisista dataportaaleista.

hri-106px  oulu-106px  lounaistieto-106px  tampere-106px  avoindatafi-106px

Tutustu myös kaupunkien suunnitteilla ja työn alla oleviin data-avauksiin.

Muita avoimen datan lähteitä:

 

Kansainvälinen yhteistyö

oasc-logo-106px

Open & Agile Smart Cities (OASC) on kansainvälinen kaupunkiverkostojen verkosto, joka kehittää avointa älykaupunkimarkkinaa. Suomesta verkoston jäsenkaupunkeja ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. oascities.org