Rajapinnat

Avoimet ja yhdenmukaiset rajapinnat vauhdittavat digitaalisten pavelujen kehitystä

Avoimet rajapinnat helpottavat avoimen datan käyttöä, sillä ne tarjoavat datan yhdenmukaisessa ja koneluettavassa muodossa. Jotta avoimelle datalle syntyisi laajempi markkina, Kuutoskaupungit yhdenmukaistavat rajapintoja kaupunkien välillä. Näin tiedot saa kerralla monesta kaupungista yhdenmukaisessa muodossa ja yhdenmukaisella tavalla. Tämä avaa lukemattomia mahdollisuuksia kehittää sovelluksia, joilla tehdään liiketoimintaa ja parannetaan kaupunkilaisten elämää.

Kuutoskaupungit myös kehittävät rajapintoja avoimena yhteiskehityksenä yhdessä yritysten kanssa.

rajapinnat_kuvat

Kuvat Sonja Pennanen, CC BY-ND 4.0

Tutustu avoimiin ja harmonisoituihin rajapintoihin

Palauterajapinta

Palauterajapinta on avoin kaksisuuntainen REST-ohjelmointirajapinta. Rajapinnan kautta voi antaa kaupungille palautetta sekä seurata palautteen etenemistä. Rajapinnasta voi myös hakea annettuja palautteita. Palauterajapinta perustuu kansainväliseen Open311-standardiin (http://www.open311.org), johon on tehty laajennuksia CitySDK- ja 6Aika-rajapintahankkeissa.
github.com/6aika/api-palaute
github.com/6aika/issue-reporting

Linked Events 

Linked events on avoimen lähdekoodin tapahtumatietokanta ja avoin tapahtumarajapinta. Se tarjoaa erilaisille sovelluksille tapahtumatiedot ja niiden paikkatiedot yhdenmukaisessa ja koneluettavassa muodossa.
github.com/6aika/api-linked-events
github.com/6aika/linkedevents

Päätösrajapinta

Päätösrajapinta on avoin ohjelmointirajapinta, josta kaupungin päätökset saadaan esiin yhdenmukaisessa ja koneluettavassa muodossa. Päätösrajapinnan kehittämisessä on hyödynnetty kansainvälistä popolo-standardia (http://www.popoloproject.com/), joka kuvaa organisaatioiden ja ihmisten välisiä suhteita.
github.com/6aika/api-paatos
github.com/6aika/paatos

Resurssienvarausrajapinta

Resurssienvarausrajapinta on avoin kaksisuuntainen REST-ohjelmointirajapinta, jonka kautta voi varata kaupungin vapaita tiloja, esimerkiksi kirjastojen kokoustiloja. Rajapinnan kautta voi etsiä vapaita tiloja, varata niitä, muokata varauksiaan ja perua varuksen.
github.com/6aika/api-resurssienvaraus

Menestyksen avaimet

Avointen rajapintojen menestysreseptejä on koottu kuutoskaupunkien rajapintaesitteeseen. Esitteessä kuvataan konkreettisesti, miksi avoimet rajapinnat ovat tärkeitä ja mitä kaupungit, yritykset ja kehittäjät voivat saada niistä irti. Esitteestä löytyy myös ohjeet avoimen rajapinnan kehittämiseen ja käyttöönottoon. Lataa myös kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista!

screen-shot-2016-12-19-at-13-45-38  

Mikä on avoin rajapinta?

Avoin rajapinta on rajapinta, jonka kaikki ominaisuudet ovat julkisia ja jota voi käyttää ilman rajoittavia ehtoja. Tämä edellyttää, että rajapintakuvaus ja sen dokumentaatio on avoimesti saatavilla ja että rajapintaa voi vapaasti käyttää esimerkiksi omien sovellusten tekemiseksi ja niiden testaamiseksi. Avoimen rajapinnan käyttö on maksutonta, eikä käyttäjän tarvitse kysyä lupaa rajapinnan haltijalta tai kertoa etukäteen mihin tarkoitukseen aikoo rajapintaa käyttää. (Lähde: avoinrajapinta.fi)