Esitteet

Kuutoskaupunkien kokemukset ja opit on koottu esitesarjaan. Sarja on suunnattu sekä yrityksille että kaupungeille ja kunnille. Lataa omasi tältä sivulta!

Esitesarja täydentyy loppuvuodesta oppaalla, jossa kuvataan kaupunkien ja yritysten yhteistyötä.

Avoimet ja yhtenevat rajapinnat

Rajapintaesitteessä kuvataan konkreettisesti rajapinnat, joita kaupungit ovat avanneet ja harmonisoineet yhdessä. Esitteessä kerrotaan myös, miksi avoimet rajapinnat ovat tärkeitä ja mitä kaupungit, yritykset ja sovelluskehittäjät voivat saada niistä irti. Esitteestä löytyy myös ohjeita ja vinkkejä avoimen rajapinnan kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Lataa tästä:

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista

Suosituksissa kuvataan, millaisia asioita kaupunkien tulee ottaa huomioon, kun ne suunnittelevat palveluihinsa avoimia ohjelmointirajapintoja. Rajapintasuosituksia voidaan käyttää kaupunkien strategisten linjausten, periaatteiden ja ohjeiden rinnalla. Suosituksissa otetaan kantaa muun muassa rajapinnan laatuun, palvelulupaukseen, lisensseihin, yhdenmukaistamiseen ja teknisiin asioihin. Suosituksissa on myös muistilista rajapinnan avaajalle.

Lataa tästä:

Kuutoskaupunkien API-työkalupakki

API-työkalupakki on tarkoitettu luettavaksi Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista -esitteen kanssa. Suosituksissa valotetaan rajapintoja, niiden merkitystä osana kaupunkien palvelutarjontaa sekä rajapintoihin liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. API-työkalupakki pureutuu astetta tarkemmalla tasolla tärkeimpiin asioihin, joita avoimen rajapinnan toteutuksessa on otettava huomioon. Tarkoituksena on tarjota kaupungin työntekijöille tukea hankinnan tekemiseen.

Lataa tästä:

Liiketoimintaa avoimesta datasta 

Kartoitusta varten tunnistettiin 100 avoimen datan liiketoiminnallista ja yhteiskunnallisesti merkittävää käyttötapausta. Ne esitellään DataBusiness.fi-sivuston showcase-osiossa.

Lataa tästä:

Yhdessä kohti avoimen datan liiketoimintaa

Kaupungit vauhdittavat avoimen datan päälle rakentuvaa liiketoimintaa yhdessä ja yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Tämä opas kokoaa yhteen Suomen kuuden suurimman kaupungin kokemuksia neljän vuoden ajalta. Minkälaisia toimenpiteitä on kokeiltu, mitä niistä on opittu? Miten kaupungit voisivat kehittää yritysyhteistyötään?

Lataa tästä: