Data Roadmap

Alla on listattu kaupunkien suunnitteilla ja työn alla olevat data-avaukset. Lista päivittyy jatkuvasti sitä mukaa, kun avaukset etenevät suunnitteluvaiheesta avaukseen. Lisätietoja työn alla olevista avauksista voit tiedustella osoitteesta info@databusiness.fi.

Seurannassa mukana olevat kaupungit: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa.

loppusuoralla2Loppusuoralla

Loppusuoralla olevat avaukset odottavat vielä viimeisiä tarkastuksia tai täsmennyksiä, joiden jälkeen aineisto on avattavissa.
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen

 • Pääkaupunkiseudun työväenopistojen kurssitiedot
 • Linked Courses -rajapinta (Hki)
 • Päätösrajapinta (Espoo)
 • Rajapinta Sinetti-arkistotietojärjestelmään (Hki)

Tampere

 • Linked events -tapahtumarajapinta (6Aika)
 • Tietojärjestelmäluettelo
 • Kevyenliikenteen Eco-Counter laskentatilastojen julkaisu
 • Geoenergiapotentiaali
 • Henkilöstötilastot
 • Maalämpökaivot

Turku

 • Työllisyyspalvelutiedot (Turku)
 • Avoimet työpaikat (Turku)
 • Pysäköintivirheet (Turku)
 • Nimistö (Turku)
 • Pysäköintimaksuautomaatit (Turku)

Oulu

 • Paikkatietorajapinnat (WMS ja WFS)
 • KOHA-kirjastojärjestelmän data (rajapinta)

tyonalla2Työn alla

Avauksista on alustavasti sovittu datan omistajatahon kanssa.
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen

 • Rajapinta Helsingin liikennemääriin
 • Nopeusnäyttötaulujen data (Hki)
 • Rajapinta Helsingin pyöräilijämääriin
 • Helsingin jalankulkijoiden määriä
 • Helsingin asemakaavarajapinta
 • Helsingin asianhallintajärjestelmä Ahjon diaarit
 • Helsingin kaupungin kuulemisrajapinta ja -palvelu (Kerro kantasi)
 • Pysäköintikartta ja maksuvyöhykkeet (Hki)
 • Uima- ja urheiluhallien kävijämäärät (Hki)
 • Helsingin manneralue / saaret / rantaviiva
 • Helsingin kaupungin osallistuva budjetointi

Tampere

 • Päätösrajapinta (6Aika)
 • Open311-palauterajapinta (6Aika)
 • Kunnossapitojärjestelmän rajapinta
 • Joukkoliikenteen WMS/WFS-rajapinta
 • Tautikartta

Turku

 • Uimalaitosten kävijätiedot (Turku)
 • Päätösrajapinta (Turku)
 • Varsinais-Suomen liiton ostolaskut (V-S liitto)

Oulu

 • Purkujätteen kierrätys
 • Hankintasopimukset
 • Liikennevalodata
 • Oulun kaupunkipyöräasemat
 • Kaupunkipyörillä ajetut matkat

suunnitteilla2Suunnitteilla

Käydään ensimmäisiä keskusteluja datan omistajatahon kanssa.
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen

 • Rakennuslupadataa (Hki)
 • Helsingin avustukset järjestöille
 • Staran työsuoritusten raportointi (Hki)
 • Koulujen henkilöstömäärät (Hki)
 • Helsingin puretut rakennukset
 • Tilakeskus / Vuokrattavat kohteet (Hki)
 • Helsingin ortoilmakuva-arkisto
 • Päiväkotien asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (Hki)

Tampere

 • Pysäköintirajapinnan jatkokehitys
 • MSki - latukarttapalvelu
 • Liikenteen tilastointipalvelun aineistot
 • Resurssienvarausrajapinta (6Aika)
 • Tiesääasemat
 • Pysäköinninvalvonnan tilastot
 • Avustustenhallinta
 • Kiinteistöjen energiankulutustiedot
 • Joukkoliikenteen nousijatiedot
 • Tampereen Palveluliikenteen (Pali) liittäminen reaaliaikaisen joukkoliikennedatan osaksi

Turku

 • Liikennemäärät (Turku)
 • Salon kaupungin paikkatietorajapinnat (Salon kaupunki)
 • Varsinais-Suomen liiton ja maakuntahallituksen päätökset (V-S liitto)
 • Saaristomeren tutkimuslaitoksen mittaustiedot / Seili (UTU)
 • Pöytyän kaava-aineistot ja ulkoilureitit (Pöytyä)
 • Tiet 100 v. sitten Satakunnassa
 • Maakuntamuseon rakennusinventointitietokanta koko Varsinais-Suomen alueelta / Turun museokeskus (Turku)
 • Turun historialliset asemakaavat rasterina (V-S liitto, Turku)
 • Senaatinkartat (Turku / V-S ELY)
 • Riistahoitoalueet (V-S riistapiiri)
 • Salon kaupungin ostolaskut
 • Liedon paikkatietoaineistot
 • Arkean ruokalistat

Oulu

 • Oulun Tuotantokeittiö Oy
 • Katujen puhdistussuunnitelmat
 • Akuuttivastaanoton tilastot
 • Oulun Vesi, talousveden laatutiedot
 • Palveluntuottajarekisteri
 • Pysäköintivirhemaksut
 • Tapahtumarajapinta
 • Oulu10 Kassa
 • Ouka-talentti
 • Kaupungin jakamat avustukset (rajapinta)