Älykaupunkimarkkina syntyy kansainvälisellä yhteistyöllä

Kaupunkien julkaisemiin avoimiin tietovarantoihin sekä muuhun tietoon perustuvien uusien digitaalisten palvelujen ja sovellusten kehittäminen on suuri mahdollisuus. Yksittäinen kaupunki ei ole kuitenkaan liiketoiminnan kannalta kannattava ja mielenkiintoinen markkina, jos sovellus tai palvelu joudutaan rakentamaan kaupunkikohtaisesti. Jos sama sovellus, vaikkapa pysäköinnin maksaminen matkapuhelimella, toimisi samalla periaatteella useammassa kaupungissa, mahdollistaisi tämä skaalautuvan liiketoiminnan syntymisen.

Open & Agile Smart Cities (OASC) on Euroopasta lähtöisin oleva globaali, kaupunkivetoinen, voittoa tavoittelematon verkosto, jonka perimmäinen tavoite on edistää älykaupunkimarkkinan syntyä. OASC perustettiin tammikuussa 2015 ja verkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 100 kaupunkia 22 eri maasta.

OASC haluaa edistää käytännön tasolla kaupunkidatan yhteensopivuutta ja skaalautuvuutta. Tämä tapahtuu avoimien standardien, datamallien ja yhteisesti sovittavien rajapintojen avulla. Tarkoitus on sopia, testata ja jakaa hyviä käytäntöjä yhteisesti sovittavalla tavalla.

Verkoston käytännön työ on alkuvaiheessa, ja organisoituminen tapahtuu vuoden 2017 aikana. Ensimmäiset työryhmät, standardoinnin tukeminen (Standards) ja liikkuminen (Mobility), aloittivat toimintansa viime vuonna. Vaikka yritykset eivät suoraan voi olla OASC:n jäseniä, tiivis vuoropuhelu on jo käynnissä ja yritysten tarpeet tullaan huomioimaan kokonaisuudessa.

Mukaan OASC-verkostoon voivat liittyä kansalliset kaupunkiverkostot – eivät siis yksittäiset kaupungit. Suomesta tällä hetkellä mukana on kuuden suuren kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu) muodostama 6Aika-konsortio ja sen Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke. Suomen kärkihankkeen toimintatapa on ollut mallina OASC:n kansallista rakennetta suunniteltaessa.

Suomella on hyvä maine ja meidät mielletään digitaalisuuden edelläkävijöiksi johtuen vahvasta osaamisesta ja tietoliikennetaustasta. Tätä on nyt syytä hyödyntää ja aktiivisesti esittää avoimen datan osalta tehtyjä kansallisia valintoja ja toteutuksia OASC-foorumille ja -työryhmiin. Nyt on aika toimia!

Kiinnostuitko? Lisätietoa verkoston toiminnasta ja apua liittymiseen saa OASC-sivustolta sekä lähettämällä sähköpostia osoitteseen info@oascities.org.

Seppo Haataja

Ohjelmajohtaja

Seppo Haataja toimii OASC-verkoston Brysselin sihteeristön osa-aikaisena johtajana ja vastaa myös Tampereen kaupungin Avoin Tampere -elinkeino-ohjelman toteutuksesta.