Tiedon hyödyntäminen on saavuttanut myös rakennusalan

Uusi teknologia mahdollistaa valtavan suuren tietomäärän keräämisen ja jopa reaaliaikaisen tiedon asiakkaan käyttäytymisestä ja tarpeista. Tieto on saavuttanut rakennusalan ja paine tämän tiedon hyödyntämiselle kasvaa, mutta mistä yrityksen kannattaa lähteä sen kanssa liikkeelle?

YIT:llä on vuoden 2015 aikana aloitettu aktiivinen keskustelu digitalisaatiosta ja sen tuomista mahdollisuuksista yritykselle. Olemme pohtineet miten tämä kehitys muuttaa yrityksen liiketoimintaympäristöä ja miten siihen pitäisi varautua. Digitalisaatio nähdään mahdollistajana, mutta samalla myös haasteena, koska tulevaisuudessa se tulee muuttamaan myös kuluttajakäyttäytymistä. Tämä tulee vaatimaan YIT:ltä asiakkaan tuntemista ja sitouttamista aivan uusilla tavoilla. YIT:llä tiedon hyödyntäminen nähdään valtavana mahdollisuutena, joka pitää ulosmitata tulevaisuudessa.

Tiedon hyödyntäminen rakennusalalla

Jos pohdimme aihetta suomalaisen rakennusalan näkökulmasta, voidaan sanoa alan olevan vielä varsin alkuvaiheessa tiedon mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Rakennusalan yritykset eivät ole erityisen ”dataintensiivisiä”, eli yritysten toiminta ei kytkeydy tiedon ympärille. Tästä huolimatta saatavilla olevan tiedon määrän nopea kasvu sekä sen analysointimahdollisuudet ja sitä tukevan teknologian kehittyminen ovat keskeisiä ajureita myös rakennusalalla tulevaisuudessa.

Usein rakennusalan keskusteluissa tiedon hyödyntäminen nähdään lähinnä sisäisten toimintojen tehostamisena ja viitataan tietomallintamiseen ja sen pohjalta syntyvien mallien käyttöön rakennushankkeen aikana, rakennuksen käytössä ja ylläpidossa sen koko elinkaaren ajan. Nykyajan modernisoituminen ja asiakaslähtöisyys ovat jääneet monissa yrityksissä toissijaisiksi arvoiksi. Insinööritieteiden maailmassa tämä on ymmärrettävää, mutta keskustelun painopiste pitäisi tulevaisuudessa olla laajemmin asiakas- ja palvelurajapinnassa. Tiedon hyödyntäminen avaa tehostamisen lisäksi mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden luomiseen ja antaa avaimet kehittää jotain ”mullistavaa uutta”.

Tiedon ekosysteemi ja avoimuus

Rakennusalalla yritykset hyödyntävät jo nyt tietoa monella tavoin, mutta erityisen tärkeää on ymmärtää, että yrityksen sisäisten tietolähteiden lisäksi on olemassa myös ulkoisia tietolähteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksellä on mahdollisuus hyödyntää organisaation ulkopuolisten tahojen sekä verkostojen tuottamaa tietoa. Yhdistämällä sisäiset ja ulkoiset tietolähteet voidaan luoda avoin tiedon ekosysteemi, jota yksittäinen yritys tai organisaatio ei kykenisi itsenäisesti tuottamaan. Rakentamalla tiedon ekosysteemi, jossa yhdistyy yrityksen, asiakkaiden, yhteisön ja julkisen sektorin tieto, voidaan luoda uusia palveluita, joilla helpotetaan ihmisten arkea ja työelämää.

Toimiakseen tiedon ekosysteemin pitää tuottaa lisäarvoa kaikille siihen kuuluville toimijoille. Haasteena on, että toimijoilla on erilaisia tietoon ja sen hyödyntämiseen liittyviä intressejä. Joissain tapauksissa tiedon luovuttaminen nähdään myös uhkana ja siksi avoin yhteistyö voi jäädä toteutumatta. Uskon, että tiedon ekosysteemissä voittajina selviytyvät ne rakennusalan yritykset, jotka ymmärtävät hakeutua hyödyllisten tiedon virtojen ja lähteiden äärelle ja kykenevät hyödyntämään niitä omassa liiketoiminnassaan.

Rakennusalalla on merkittävä rooli yhteiskunnassa ja elinympäristön rakentamisessa. Me kaikki tarvitsemme kodin ja se on myös keskeinen paikka ihmisen elämässä. Tiedon avoimuuden ja siitä johdettujen palveluiden kautta voimme ”rikastaa” ihmisten elämisen laatua luomalla arkea helpottavia palveluita! Tämän takia tiedon ekosysteemit ja avoimuus ovat keskeisiä asioita myös rakennusalan tulevaisuudessa.

Arto Nieminen

Senior Manager

Arto Nieminen työskentelee YIT:llä liiketoiminnan kehityshankkeissa. Työhön kuuluu myös pohtia teknologian kehityksen tuomia muutoksia ja mahdollisuuksia liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä. Koulutukseltaan Arto on kauppatieteiden maisteri.

YIT

YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita.