Avoimella datalla start up -yritykseksi

Avoin data, datan avaaminen ja sen businesspotentiaali ovat nyt ”all the rage” 6Aika strategian ja projektien näkökulmasta. Osallistuimme Oulun kaupungin Open Arctic Challenge avoimen datan sovelluskehityskilpailuun. Kehittämämme hakukone “ValtuustoPilvi” voitti visualisointikategorian ja kokonaiskilpailun. Palkintorahoilla pääomitimme oman pikku startupin, tavoitteena alkuun saada ValtuustoPilvi Oulun kaupungille käyttöön ja myöhemmin laajentaa muihin tuotteisiin ja markkinoihin. Konseptia on nyt hieman työstetty ja tässä on joitain näkemyksiämme avoimesta datasta, business potentiaalista ja startuppaamisesta.

ValtuustoPilvi oli nopeasti toteutettu prototyyppi, jolla halusimme kokeilla uudenlaista konseptia tiedonhakuun ja testata ihmisten kiinnostusta käyttää sen kaltaisia palveluita. Siinä dokumenteista tunnistetaan konsepteja ja niitä tarjotaan käyttäjälle, jatkuvasti tarkentuen käyttäjän haun mukaan. Lopputuloksena käyttäjä löytää dokumentit missä käsitellään häntä kiinnostavia asioita (kuten valtuuston päiväkirjat). Se toimii strukturoimattomien, luonnollisen kielen, dokumenttien kanssa. Avointa dataa tässä oli siis valtuuston PDF-muotoiset päiväkirjat.

Erikoista tässä ehkä on se, että näitä PDF dokumentteja ei yleisesti mielletty avoimeksi dataksi. Mutta busineksessa pitää osata ajatella laatikon ulkopuolelta, mennä minne kukaan ei ole aiemmin mennyt, löytää uusia palveluita, uusille asiakkaille. Kohti ääretöntä (yes, captain). Aiemmin tässäkin blogissa on mainittu kuinka haastavaa on käsitellä strukturoimattomia dokumentteja, mutta haastavia ongelmia ratkaisemallahan näitä kiinnostavia tuotteita luodaan.

Meidän näkökulmastamme ValtuustoPilvi on hyvä prototyyppi uudenlaiseen tiedonhaun konseptiin ja kokeiluun. Laajempi kaupallistaminen on kuitenkin haasteellista johtuen kaupunkien erilaisista ja standardoimattomista rajapinnoista, sekä hajallisista ja pienistä markkinoista. Tällaisessa ympäristössä toimiva businessmalli vaatisi, että prosessi olisi ”lean” ja mahdollisimman pitkälle automatisoitua. Kuten toimivimmat pilvipalvelut, sen pitäisi olla sekä myyjälle että asiakkaalle mahdollisimman helppoa. Eli tuote voitaisiin markkinoida asiakkaalle yksinkertaisesti, asiakas voisi kokeilla, ostaa ja käytöönottaa sen helposti, ja kaikki tämä vaatisi kaikilta osapuolilta muutaman napin painalluksen. Tästä hyvä myyntiargumentti kaikille, joiden pitää myydä organisaatiolleen avoimen datan rajapintojen standardoinnin etuja.

Teemu Kanstrén

Tutkija, teknologiajohtaja

Teemu Kanstrén toimii Senior Scientist tutkijana VTT:llä ja KaTe Solutions and Consulting teknologiajohtajana. Hän voitti yhdessä Kaisu Kanstrénin kanssa syksyllä 2015 Open Arctic Challenge -aluekilpailun, joka oli osa kansallista Open Finland Challenge -kilpailua.

Kaisu Kanstrén

Toimitusjohtaja

Kaisu Kanstrén toimii KaTe Solutions and Consulting toimitusjohtajana. Hän voitti yhdessä Teemu Kanstrénin kanssa syksyllä 2015 Open Arctic Challenge -aluekilpailun, joka oli osa kansallista Open Finland Challenge -kilpailua.

KaTe Solutions and Consulting

KaTe Solutions and Consulting kehittää tutkimustiedosta konkreettisia digitaalisia palveluinnovaatioita.