Avoimen datan yhteisön voima

Rakennamme niin Suomessa kuin maailmalla yhteisöä suuren aatteen ympärille. Joku voisi luonnehtia tätä yhteisöä enemmänkin liikkeenä ja joillekin se näyttäytyy trendinä tai ehkä megatrendinä, mutta minulle kyse on ennen kaikkea niistä ihmisistä, jotka saavat tämän suuren muutoksen aikaan.

access-933130Olen valtavan kiitollinen kaikille niille jotka ovat vuosien ajan puolustaneet periaatteitaan ja asettaneet kyseenalaiseksi näennäisen julkiset tiedot ja prosessit samalla vaatien parempaa. Avoimuus ei ole itsestäänselvyys edes Suomessa, vaikka olemme pohjoismaiseen tapaan yksi maailman demokraattisimmista maista. Demokratia on vuosikymmenten saatossa saanut monia uusia muotoja, ja sitä sovelletaan hyvin eri tavoilla, emmekä Suomessa ole koskaan olleet kovin kaukana sen ideaalista ja aatteesta. Avoin data saatetaan nähdä kovin teknisenä asiana, jolla on merkitystä vain teknisesti orientoituneille, mutta se on paljon merkittävämpi väline. Kyseessä on paradigman muutoksen mahdollistava työkalu, uuden tyyppisen demokratian alkusointuja, ja siksi monet hienot yksilöt ovat taistelleet sen puolesta jo vuosien ajan. Kiitokset teille kaikille!

Hyvä yhteisö kasvaa vahvasta perustasta

Hyvin kehittyvä yhteisö on heterogeeninen ja keskusteleva sekä olosuhteisiin ja aikoihin mukautuva, mutta tiettyjen yhteisöä määrittelevien periaatteiden ja arvojen tulee olla vakioita. Avoimen datan yhteisössä yksi tällainen määrittelevä asia on avoimen datan määritelmä ja siihen liittyvät käyttöehdot. Haluaisin kiinnittää huomiosi tähän määritelmään ja käyttöehtoihin, sillä jo määritelmän olemassaolo osoittaa maailmassa tapahtuvan erinomaisen hyviä asioita:

Avoin data on

  • julkista: Datan on sisällettävä julkista tietoa, jotta se voidaan avata.
  • teknisesti saatavilla: Data on avattu sellaisessa muodossa, että sitä on helppo käsitellä tietokoneohjelmistoilla.
  • maksutonta: Dataa voi käyttää maksutta.
  • käyttöehdoiltaan uudelleenkäytön sallivaa: Datan avaaja sallii aineiston uudelleenkäytön ja kertoo sen selkeästi datan yhteydestä löytyvillä käyttöehdoilla.

Lähde: http://www.hri.fi/fi/mita-on-avoin-data/

Määritelmässä ei oteta kantaa käytettävään tekijänoikeudelliseen käytäntöön, koska kansainvälisesti tekijänoikeuslait ja käytännöt vaihtelevat. Onkin mielekkäämpää määritellä käyttöehtojen sisältöä ja luonnetta kuin ottaa kantaa lainsäädännöllisiin seikkoihin. Suomessa käyttöehdot noudattavat usein Creative Commons 4.0 mallia, sillä tämä tekijänoikeudet määrittävä lisenssi on pitkälti vakiintunut käytäntö avoimen datan yhteydessä. Poikkeuksia toki löytyy, mutta yhdistävinä tekijöinä ovat aina määritelmän mukaisesti maksuttomuus sekä vapaa uudelleenkäyttö.

Yhteisö muuttuu majakan valossa

Voiko tällaisen hieman teknisen ja jopa säännöiltä haiskahtavan määritelmän ympärillä toimia hyvinvoiva yhteisö? Eikö yhteisön muodostuminen vaadi jotain inhimillisempää, lähestyttävämpää ja pehmeämpää? Elämme aikakautena, jolloin sukupolvi X ja Y uudelleenmäärittelevät maailmaamme, ja muutoksen keskellä on tärkeää olla asioita, jotka ovat selkeitä ja periaatteellisesti vakaita suunnan näyttäjiä. Meidän muutosagenttien arjessa korostuu tarvittavien muutosten valtava määrä, ja joskus on kovin haastavaa pysyä kurssissa. Tämän muutosjohtamisen tueksi avoimen datan pioneerit Suomessa ja maailmalla ovat neuvotelleet ja sopineet tämän aivan mahtavan suuntaa valaisevan majakan kaikille avoimuuden parissa toimiville muutosagenteille. Yhteisönä emme voi sallia määritelmää vääristettävän, sillä se on meitä yhdistävä ja periaatteitamme puolustava voima.

Roberto Corsini

Yhteisövastaava

Roberto Corsini toimii avoimen datan yhteisövastaavana pääkaupunkiseudulla. Tapahtumatuotannon sekä liikeideoiden sparrauksen ohella hänen verkostostaan on hyötyä avoimesta datasta kiinnostuneille yrityksille. Robi on pitkään kehittänyt, kokeillut ja lanseerannut uusia palveluita kaupunkilaisille. Haastavien ongelmien ratkominen ja aitoa lisäarvoa tuottavien palveluiden kehittäminen on siis Robille tuttua hyvin konkreettisella tavalla.