Avointa dataa helposti päätöksenteon tueksi

Avoimen datan hyödyntäminen päätöksenteon tukena on tänään vaivattomampaa kuin koskaan aikaisemmin. Avointa dataa on runsaasti, sitä avataan aktiivisesti lisää ja samanaikaisesti työkalut, joilla sitä voi visualisoida sekä yhdistää organisaation omaan liiketoimintatietoon kehittyvät helppokäyttöisemmiksi.

Enää ei tarvitse käynnistää mittavaa raportointiprojektia, kun tarvitaan analysointia avustavia visualisointeja esimerkiksi oman markkina-alueen väestöstä, koulutustasosta, rakennuskannasta tai vaikkapa käytettävissä olevista rahatuloista yhdistettynä omista tietovarastoista saatavaan dataan.

Miten helposti?

Otetaanpa esimerkiksi Tilastokeskuksen postinumeroittaisesta avoimesta datasta laadittu visualisointi, joka sisältää tunnuslukuja PAAVO-tietokannan Asukasrakenne, Asukkaiden koulutusaste ja Asukkaiden pääasiallinen toiminta -tietojoukoista.

Voit käydä myös itse kokeilemassa vastaavaa valmista visualisointia, jossa on mukana kaikki PAAVO-tilastotietokannan 8 tietojoukkoa.

Kyseinen visualisointi on toteutettu Microsoftin ilmaisella Power BI Desktop –välineellä, joten se sisältää monille Excel-käyttäjille ennalta tuttuja aputyökaluja, kuten Power Query:n kaltaisen kyselytyökalun eli kyselyeditorin, jolla erilaisista avoimen datan tietolähteistä saa muokattua dataa raportointia tukevaan muotoon.

Mainittujen kolmen tietojoukon lataaminen ja käsittely sekä visualisoinnin laatiminen vie aikaa vain tunnin tai pari ja visualisoinnin kytkeminen oman datan rinnalle onnistuisi helposti. Tämän jälkeen raportin voi julkaista pilvipalveluun, jakaa muille käyttäjille ja tarkastella joko selaimella tai mobiiliappseilla.

Mitä hyötyä?

Datan käsittely, yhdistely, visualisointi ja hyödyntäminen tulevat uusien välineiden myötä useampien työntekijöiden ulottuville. Esimerkiksi Gartner ennustaa että vielä tämän vuosikymmenen aikana entistä suurempi osa datan analysoinnista tullaan tekemään ns. ”citizen data scientist” –työntekijöiden toimesta. Lähde: http://www.gartner.com/newsroom/id/3570917

Tarkoittanee myös sitä, että varsinaisten data-analyytikoiden asiantuntemusta voidaan hyödyntää vaativampiin tehtäviin, kuten koneoppimismallien ja erilaisten ennusteiden yms. toteutukseen. IT puolestaan saa keskittyä taustajärjestelmien ja datan laadun varmistukseen, kun heidän ei tarvitse ottaa kantaa arkisiin raportointipyyntöihin.

Välineiden käytön helpottuessa datapalveluita tarjoavat yritykset voivat myös aiempaa ketterämmin toteuttaa erilaisia avointa dataa jalostavia ja rikastavia analysointituotteita asiakkailleen.

Miten kokeilet jopa itse?

Jos kiinnostuit kokeilemaan Power BI:tä avoimen datan visualisoinnissa, lataa ja asenna ensin ilmainen Power BI Desktop: https://www.microsoft.com/fi-FI/download/details.aspx?id=45331

Tutustu seuraavaksi Vilahdus.fi sivuston muihin avoimen datan visualisointiesimerkkeihin ja kokeile itse vaikkapa sivustolla jaettujen ohjeiden mukaisesti Helsingin seudullisen rajapinnan työpaikkojen visualisointia.

Dataillaan kun tavataan!

 

Heidi Enho
vanhempi konsultti, Microsoft Certified Trainer, MVP

Heidi Enho työskentelee vanhempana konsulttina ja kouluttajana Onsight Helsinki Oy asiantuntijaorganisaatiossa, joka on keskittynyt erilaisiin Microsoft-ratkaisuihin. Heidi sekä muu Onsightin Power BI –tiimi sekä kouluttaa itsepalveluraportointia että toteuttaa asiakkaille raportointiratkaisuita, joissa hyödynnetään asiakkaiden omaa dataa ja mahdollisesti myös avoimia tietolähteitä. Lisäksi Heidi ylläpitää Power BI & Excel –aiheista suosittua HExcelligent.fi -blogia sekä jakaa esimerkkejä ja laatimisohjeita avointa dataa hyödyntävistä visualisoinneista Vilahdus.fi –sivustolla.

Heidi Enho