Avointa dataa IdeaSprintissä

Oulussa järjestetty viisipäiväinen Avoimen datan Ideasprintti 11.-15.4.2016 etsi uusia ratkaisuja yritysten todellisiin kehittämiskohteisiin materiaalinaan 6Aika Avoin data ja rajapinnat sekä Avoimet Innovaatioalustat. Yhteistyökumppaneina toimivat BusinessOulu ja Yritystakomo.

Tapahtuma toteutti IdeaSprintin ketterää ja nopeaa konseptia toimivasti. Kehittämiskohteet avattiin Avoimen datan ja rajapintojen ja Avoimien innovaatioalustojen haasteiden muodossa, jonka jälkeen osallistujat muodostivat tiimejä ratkaisujen löytämiseksi. Muutaman päivän työskentelyn jälkeen pitsatuista ideoista valittiin parhaat jatkokehittelyyn. Yritystakomo yhteistyökumppanina tarjosi innovatiivisen toimitilan, ohjauksen ja sparrauksen startup-yrittäjyyttä tavoitteleville eri alojen osaajille.

Avoimen Datan Ideasprintti polkaistiin käyntiin nopealla aikataululla. Tapahtuman alkajaisiksi esittelimme osallistujille avoimen datan mahdollisuuksia, avattua dataa ja maailmanlaajuisia esimerkkejä sen hyödyntämisestä sekä kaksi kehittämishaastetta. Ensimmäinen haaste liittyi matkailijoille kohdennettuihin palveluihin: miten hyödyntää avointa dataa matkailijan älykkään opastuksen toteutuksessa saavutettavuuden parantamiseksi ja matkailijan matkakokemuksen rikastuttamiseksi Oulussa? Toinen haaste liittyi avoimen datan hyödyntämiseen. Teemoina esimerkiksi: paikkatiedon hyödyntäminen, kuntalaisvaikuttaminen, julkinen liikenne, kunnossapito, datan visualisointi, palveluiden käyttäminen/tuominen lähemmäs kuntalaista.

Tapahtuman 16 osallistujaa tiimiytyivät ja työstivät ideoita alkuviikon. Keskiviikon välikatselmoinnissa data-asiantuntijat sparrasivat tiimejä. Viikko huipentui perjantai-iltapäivän pitsauskilpailuun ja pitsoihin. Tuomaristona toimi 6Aika-hankkeiden ja Oulun kaupungin matkailupalveluiden edustajat. Palkituiksi tulivat 1. Ou’MyData – omaportaali matkailudataan, 2. TimeToVisit – matkailuportaali ja 3. HappyShare – yhteisöllistä ja avointa dataa.

  IdeaSprintti_palkitut+tuomarit

Kokemuksemme IdeaSprintistä yllättivät positiivisesti. Tapahtuman järjestäminen vaati meiltä ketteryyttä – osallistujilta tiimityötaitoja ja luovuutta. Tapahtuma toteutti vuorovaikutuksellisuutta ja tietojen vaihtoa osallistujien ja hankkeen kesken. Avoimen datan mahdollisuudet liiketoiminnalle konkretisoituivat. Olemme mielellämme mukana vastaavanlaisissa tapahtumissa jatkossa.

Lisätietoja: avoindata(at)ouka.fi

6Aika Avoin Data Oulu

Avoin Data Oulu tarjoaa tietoa avoimesta datasta ja Oulun seudulla avatuista tietojoukoista ja rajapinnoista.