Datan hyödyntäjät pärjäävät liiketoiminnan murroksessa

Kuutoskaupunkien Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa Suomen suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu avasivat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi. Tavoitteena oli jakaa tietoa avoimesta datasta ja rajapinnoista, sekä vauhdittaa datapohjaisen bisneksen kasvua ja juuri siksi hankkeen päätöstilaisuuden nimi oli Dataliiketoiminnan tulevaisuus.

Tulevaisuuden öljy on yleisin sanapari, jolla dataa ja sen arvoa kuvaillaan. Dataliiketoiminnan tulevaisuus -tapahtuman pääpuhujan, viestintäneuvos Taru Rastaan mielestä uusiutuva energia kertoo digitaalisen raaka-aineen ominaisuuksista vielä enemmän.

– Data on ehtymätön luonnonvara, se ei kulu käytössä ja kasvattaa arvoaan, mitä enemmän sitä käytetään.

Liikenne- ja viestintäministeriössä työskentelevä Rastas katsoo digitaalisen liiketoiminnan kehitystä helikopteriperspektiivistä: hallitusohjelmassa määriteltävät kansalliset linjaukset mahdollistavat uusille yrityksille suotuisan kasvuympäristön kehittymisen. Uusi liikennepalvelulaki on siitä konkreettinen esimerkki.

– Ensimmäisessä vaiheessa loimme säätelyn sille, että palveluntarjoajien on avattava olennaiset liikkumispalvelutiedot, kuten reitti- ja pysäkkidata.

Tietovarantojen lisäksi maksurajapintojen avautuminen on oleellista uudenlaisten palveluketjujen syntymiselle. Lukuisia palkintoja maailmalla kerännyt suomalainen liikkumissovellus Whim on yhdistellyt näitä tarjolla olevia rajapintoja menestyksekkäästi.

Muutoksessa mukana datan avulla

Whimin takana on helsinkiläinen MaaS Global, maailman ensimmäinen Mobility as a Service -yritys. Ideana on tarjota joustava ja kestävä vaihtoehto auton omistamiselle. Julkinen liikenne, taksi, kimppakyyti, vuokra-auto ja kaupunkipyörät – liikkumissovellus mahdollistaa kulloinkin tarkoituksen mukaisimman kulkupelin käytön kiinteään kuukausihintaan.

– Bill Ford on kuvaillut käsillä olevaa liikkumisen revoluutiota aikaan, jolloin siirryimme hevosista autoihin, kertoo MaaS Globalin yhteistyöpäällikkö Jonna Pöllänen.

Vallankumouksen tuulet puhaltavat myös isommissa rakenteissa haastaen yrittäjiä keksimään tuoreita lähestymistapoja ja luomaan uudenlaista liiketoimintaa.

– [Add anything] as a Service on oikeastaan minkä vain työn tulevaisuus, sanoo Uusi Kaupunki -kollektiivin (UKO) toimitusjohtaja Inari Virkkalan.

UKO kokoaa yhteen liudan suomalaisia nuoren polven arkkitehtitoimistoja ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisia. Kehitystyön alla oleva Uusi Kaupunki Back Office – Suunnittelutoimisto palveluna -digialusta tähtää henkilö-, laite- ja tilaresurssien tehokkaaseen jakamiseen. Se hyödyntää Helsingin kaupungin tarjoamaa Varaamo-verkkopalvelua, jonka kautta voi varata kaupungin julkisia tiloja ja työpisteitä yksityiseen käyttöön.

Tulevaisuuden tekijöiden tuoreet ideat

Yksi Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen menestyksekkäistä tuloksista oli aktiivisen oppilaitosyhteistyön rakentaminen. Choose Your Future on Turun yliopistossa alkunsa saanut start up. Opiskelijat osallistuivat kilpailuun, jossa Yhdysvaltain ulkoministeriö ja Facebook halusivat haastaa ääriliikehdinnän somen ja digitalisaation avulla.

– Tarjosimme turvapaikan hakijoille tietoa ja neuvoja, joiden avulla heidän oli helpompaa aloittaa uusi arki Suomessa, kertoo toimitusjohtaja Susanna Lahtinen.

Kilpailun voitto inspiroi jatkamaan yhteiskunnallisten ongelmien ratkomista digitaalisin keinoin. Kaupungeille ja korkeakouluille räätälöitävä My mobile mentor -sovellus auttaa pakolaisia, opiskelijoita ja työn perässä muuttavia kotiutumaan uuteen asuinpaikkaansa. Nyt työ alla on uusi applikaatio ”asuinalueiden TripAdvisor”, Know Your Hoods. Sovellus hyödyntää avoimia rajapintoja monipuolisesti.

– Tilastotietoa postinumeroittain kokoava Paavo-aineisto ja kaupunkilaisten tuottama sisältö ovat keskeisessä asemassa. Palveluun on myös mahdollista linkittää joukkoliikennetietoa ja ensi vuonna saamme käyttöömme virkistysalueista kertovaa Virkistä-dataa, Lahtinen luettelee.

Laurean opiskelijat puolestaan esittelivät Dataliiketoiminnan tulevaisuus -tilaisuudessa 3D-kaupunkimallin inspiroiman liiketoimintaideansa. Kehitystyön tuloksena syntyneen sovelluksen avulla lapsi voi harjoitella vaikkapa koulumatkaansa aidossa ympäristössä ja jopa eri sääolosuhteissa.

Sovellus hyödyntää lukuisia avoimia tietolähteitä aina 3D-kaupunkimalleista Ilmatieteenlaitoksen ja Liikenneviraston tarjoamaan dataan.

– Kukaan ei suunnittele kaupunkeja lapsen silmin. Tämän sovelluksen pelaamisen tulokset voitaisiin julkaista avoimena datana, jolloin sitä tietoa voisi hyödyntää esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa, Katri Rantanen pohtii.

Vuoropuhelu vie eteenpäin

Viisi vuotta sitten Uusi Kaupunki Back Office, Know Your Hoods tai Whim olisivat voineet olla vain sovelluskehittäjän mielikuvituksen tuote.

– Avoimet rajapinnat mahdollistavat olemassaolomme, Jonna Pöllänen sanoo.

Sovellus sitoo yhteen niin yksityisten toimijoiden kuin kaupungin avaamia tietovarantoja. Yhdestä lähteestä poimittu avoin data riittää harvoin pelkällään menestyksekkään liiketoimintamallin rakennusaineeksi.

– Erilaisten tietojen yhdistely, oikea käyttökonteksti ja rohkea kokeilukulttuuri ovat tärkeitä menestyksen avaimia, Taru Rastas sanoo.

Hän korostaa, että avoin data on kaikkien osapuolten välistä vuoropuhelua.

– Myös päättäjätason on hyvä huomata, että uutta liiketoimintaa syntyy erityisesti lisäämällä datan saatavuutta, siirrettävyyttä ja laatua, Rastas päättää.

________________________________________________________________________

Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäneuvos Taru Rastas ja datan hyödyntäjät puhuivat 30.11. Dataliiketoiminnan tulevaisuus -seminaarissa, joka oli 6Aika-strategian Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen päätöstilaisuus.

6Aika-strategiassa Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku, Tampere ja Oulu kehittävät yhdessä avoimia ja älykkäitä palveluita.

Hankepäällikkö Matti Saastamoinen esitteli tilaisuudessa Avoin data ja rajapinnat
-kärkihankkeen tuloksia. Tutustu Dataliiketoiminnan tulevaisuus – takanamme on vasta muutoksen murto-osa -artikkeliin täällä.

 

 

Mari Siukonen

Viestinnän suunnittelija

Mari Siukonen on mainostoimisto Mediaportaan viestinnän suunnittelija ja copywriter. Hän kirjoittaa DataBusiness.fi -sivustolle ajankohtaisjuttuja ja haastatteluita.