Datasta tehoa kuntapalveluihin: liikuntapaikkojen käytön optimointi

Älykaupunki tarjoaa kuntalaisille hyvin suunnattuja ja toimivia palveluita, joiden raaka-aineena on koneluettava data. Suomen kuuden suurimman kaupungin tavoitteena on avata dataa ja mahdollistaa yrityksille datan maksuton käyttö myös liiketoimintatarkoituksiin. Avoin data on organisaatioden avaamaa, avoimeksi lisensoimaa, koneluettavaa ja ilmaiseksi hyödynnettävissä olevaa dataa.  

Kaupunkialgoritmilla tarkoitetaan määrämuotoista ja toistettavaa tapaa selvittää erilaisia kaupungiin toimintaan liittyviä ongelmia tietoaineistoja analysoimalla. Analytiikka on riippuvuuksien, toistuvuuksien, poikkeavuuksien ja muiden rakenteiden etsimistä käytössä olevasta datasta. Opas Turun kaupunkialgoritmiin on ladattavissa täällä.

Data-analytiikasta on moneksi – se voi toimia sekä ekologisen ja taloudellisen toiminnan apuna, palveluiden johtamisen välineenä että liiketoiminnallisen tuloksen parantajana. Data-analytiikan käyttö vaatii hyvää datasuunnittelua, toimivia tietojärjestelmiä ja datan laadun ylläpitoa, mutta myös toimialojen ja data-analyytikoiden saumatonta yhteistyötä. Datasta nousseet havainnot on tarpeen aina tarkistuttaa toimialojen asiantuntijoilla, ettei pääse syntymään virheellisiä havaintoja. Datan valmisteluun ja tekniseen työstämiseen on aina varattava riittävästi aikaa. Kunta-alan tiedolla johtaminen vaatii myös yksiköiden rajat ylittävää tiedolla johtamisen kulttuuria.

 

Liikuntapaikkojen käytön optimointi ja palveluiden muotoilu

Analytiikka-yritys Sport Venue Oy on tehnyt menestyksekästä työtä optimoimalla liikuntapaikkojen toimintaa. Optimoinnissa on hyödynnetty sekä liikuntapaikkojen omaa käyttödataa koskien sähkönkulutusta ja veden lämpötilaa että kävijämääriä kuvattuna päivämäärän, viikonpäivän ja kellonajan mukaan.

Kun liikuntapaikan kävijöiden käyttäytyminen tunnetaan hyvin, osataan esim. henkilöstöresussit lipunmyynnin, uimavalvonnan ja siivouksen suhteen suunnata oikein koskien uimahallin vilkkaimpia aikoja. Hiljaisemmat ajat pystytään taas hyödyntämään vaikka erityisryhmien palveluun tai kävijävirtoja voidaan ohjata hiljaisimpiin aikoihin pääsylipun hintaa laskemalla. Uimahallien huoltotauot ja käyttökatkot voidaan myös ajoittaa hiljaisiin aikoihin niin, että ne vähentävät pääsylipputuloja mahdollisimman vähän. Kävijätiedon hyödyntämisellä on siis vaikutus uimahallin taloudelliseen tulokseen. Kävijätieto auttaa myös profiloimaan palveluita paremmin ja lanseeraamaan kokonaan uusia palveluita.   

Lisäksi uimahallien toiminnan optimoinnissa on tarkasteltu avointa säädataa suhteessa uimahallien kävijämääriin, jolloin on pystytty todistamaan jo aikaisemmin liikuntapalvelun johdon tiedossa ollut asia sään merkityksestä liikuntapaikkojen käyttäjämääriin. Aurinkoisella talvisäällä ja hyvällä ulkoilusäällä uimahalleissa käydään vähemmän kuin sateisella talvisäällä. Varsinkin sateinen koulujen hiihtolomaviikko on osoittautunut suosituksi uimahalliviikoksi. Vallitsevasta säätila voi siis vaikuttaa liiketaloudelliseen tulokseen.

Palveluiden johtaminen datan oikeaksi todistamalla tiedolla voi tuoda palvelut lähemmäksi kuluttajaa esim. palveluiden sisällön, saatavuuden ja aukioloaikojen suhteen. Palveluiden tuottajien tulee päästä perille asiakkaidensa demografisista tiedoista, elämästä, tottumuksista ja erityistarpeista osatakseen tuottaa sellaisia palveluita, joita asiakkaat haluavat käyttää. Julkisilla palveluilla on myös tehtävänä palvella eri-ikäisiä ja eri-taustaisia kuluttajaryhmiä. Kävijädatalla ja käyttäjien tarpeilla on suuri rooli myös tulevaisuuden liikuntapaikkojen rakentamisessa. Tulevaisuuden liikuntapaikka muotoutuu senhetkisten käyttäjäryhmien tarpeiden mukaiseksi.

Kuva: Unsplash

Anu-Maria Laitinen

Yhteisövastaava

Anu-Maria Laitinen työskentelee Avoin data yhteisövastaavana Tampereen kaupungilla.