Digitaalinen vaikuttaminen entistä lähempänä

Jos olet kiinnostunut lähialueesi tulevista rakennushankkeista, koulujen korjaussuunnitelmista tai muista päätöksistä, mistä lähdet niitä hakemaan? Useimmiten tieto löytyy ehkä kaupungintalon ilmoitustaululta tai parhaimmillaankin netistä pdf:nä hankalien hakusanojen takaa. Aika antiikkista.

Moni ei tiedä näitäkään mahdollisuuksia, vaan huhuilee tiedon perään netissä keskustelupalstoilla tai Facebookissa.

Jotain tarttis tehdä. Ja tehdäänkin.

Suomen kuusi suurinta kaupunkia haluavat helpottaa päätöstietoihin käsiksi pääsemistä. Siksi ne avaavat päätöstietoa avoimena datana, jota saa käyttää myös liiketoiminnassa. Lähde vain on mainittava.

Tiedot avataan 6Aika-hankkeessa avoimen ohjelmointirajapinnan kautta. Rajapinnasta voidaan julkaista kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esityslistat, pöytäkirjat, liitetiedostot sekä viranhaltijapäätökset koneluettavassa ja rakenteisessa muodossa. Tällöin niitä on helppo käyttää ja yhdistää muista lähteistä saataviin tietoihin.

Lisäksi kansainvälisessä D-CENT-hankkeessa on kehitetty Decisions-palvelua, jolla voi seurata Helsingin kaupungin päätöksentekoa, hakea päätöksiä hakusanoilla sekä yhteiskirjoittaa dokumentteja. Päätösdokumentit haetaan Helsingin Open Ahjo -rajapinnasta, joka on yhteensopiva 6Aika-päätösrajapinnan kanssa.

Työ on hyvässä vauhdissa. Kuten hyvään työntouhuun kuuluu, esiin nousee tukuittain kysymyksiä: Miten eri kaupunkien päätökset pidetään erillään, jos ne julkaistaan samanlaisten rajapintojen kautta? Miten kokoukset ja virkamiespäätökset mallinnetaan? Miten historiatietoa käsitellään, jos kaupungin organisaatiorakenne muuttuu? Voiko tietoa rikastaa?

Näitä kaikkia käsiteltiin kuutoskaupunkien päätösaiheisissa työpajoissa toukokuussa. Työpajoihin kutsuttiin yrityksiä ja kansalaisvaikuttamisesta kiinnostuneita ihmisiä arvioimaan ja kehittämään rajapintamääritelmää ja Decisions-sovellusta.

Päätösrajapinnan kehittämistä jatketaan yhdessä yritysten kanssa syksyllä 2016. Seuraavaksi rajapinnan määritelmää täsmennetään työpajojen tulosten perusteella, ja sen jälkeen jatketaan rajapinnan varsinaisten toteutusten parissa. Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä myös eduskunnan avoimen datan hankkeen kanssa, jotta eduskunnan ja kuntien päätökset voitaisiin julkaista yhdenmukaisella tavalla.

Kuutoskaupunkien päätösrajapinnan tekninen määritelmä löytyy osoitteesta https://github.com/6aika/api-paatos. Decisions-sovelluksen jatkokehityksestä vastaa Open Knowledge Finland. Pilotin oppeja hyödynnetään myös Helsingin kaupungin osallisuustyökalujen ja -prosessien kehittämisessä.

6Aika Avoin data ja rajapinnat -hankkeessa Suomen kuusi suurinta kaupunkia (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) yhdenmukaistavat avoimia rajapintojaan ja tuovat datan avaamisen osaksi kuutoskaupunkien normaalia toimintaa. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Kansainvälisessä D-CENT-hankkeessa on kehitetty kansanliikkeille ja kansalaisjärjestöille digitaalisia työkaluja vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Suomen pilotin Decision-palveluun voit tutustua tarkemmin täällä.

Kuva: Black and white world by Hans Splinter (cc-by-nd-2.0)

Annukka Varteva

Projektipäällikkö

Annukka Varteva vetää 6Aika-rajapintahanketta, jossa Suomen kuusi suurinta kaupunkia yhdenmukaistavat yhdessä avoimia rajapintojaan. Tavoitteena on mahdollistaa uutta liiketoimintaa ja helpottaa datan hyödyntämistä. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat yritykset, joiden näkemykset otetaan rajapintojen kehitystyössä huomioon. Rajapintahankkeessa tehdään yhteistyötä myös kansainvälisten kaupunkiverkostojen, mm. CitySDK- ja OASC-verkostojen kanssa.

Forum Virium Helsinki

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.