Energiatietojen avaaminen lisää asukkaan tietoisuutta energiankulutuksen vaikutuksista

Teknologian kehittyessä kaupunkilaisten mahdollisuudet tarkkailla omaa energiankulutusta kasvavat. Energiatiedot lisäävät asukkaan tietoisuutta valintojensa vaikutuksesta: paljonko säästän, jos alennan pesuhuoneen lattialämmityksen lämpötilaa asteella? Paljonko säästän, jos käytän kotona/poissa -painiketta aina kun asunto jää tyhjäksi? Datan voi olla myös päätöksenteon peruste. Esimerkiksi ikkunaremontin hyöty voitaisiin osoittaa käyttämällä tietoa vastaavassa kiinteistössä jo tehdyn remontin vaikutuksista lämmityskustannuksiin. Kaikki nämä palvelut ovat osa Helenin Kalasataman älykästä energiaratkaisuhanketta.

Fiksu Kalasatama-hanke tarjosi mahdollisuutta Nopeiden kokeilujen ohjelmassa käyttää reaaliaikaista energiadataa osana muita kolmansien osapuolien tuottamia palveluita. Kokeilijoiksi valikoituivat Elwedo ja Kotihiili, jotka tarjosivat energiadataa hyödyntäviä palveluita asukkaille.

Energiadata on sensitiivistä dataa, josta voi lukea ihmisen koko elämän. Tällä hetkellä Kalasatamassa syntyvä data on asukkaiden omistuksessa taloyhtiöiden servereillä. Dataa ei ole avattu, ja sen avaaminen avoimena datana ei ole tällä hetkellä mahdollista.

Kokeiluun osallistuneet asukkaat antoivat luvan asuntokohtaisen energiadatan siirtämiseen Elwedon palveluun, joka visualisoi kulutustietoa. Aiemmin energiadataa oli hyödynnetty visualisointeja varten, mutta vain historiatietona. Kun rajapinta saatiin auki oli reaaliaikainen oma data hyödynnettävissä asukkaiden luvalla.

Kalasatamassa avattua energiadataa hyödynsi kokeilussaan myös Kotihiili-palvelu, jossa energiadataan yhdistettiin lisäksi tietoa ruokavalinnoista. Kotihiilen kautta asukkaat pääsivät seuraamaan hiilijalanjälkensä muodostumista reaaliaikaisesti. Kokeilun toteutti The Natural Step yhdessä Seneqon ja Miils.comin kanssa.

Kenelle rajapintojen avaamisen potentiaali realisoituu?

Kalasataman kokeilussa rajapinta reaaliaikaiseen asuntokohtaiseen kulutusdataan avattiin kolmannelle osapuolelle ensimmäistä kertaa. Tätä varten ABB loi asuntokohtaisen CIM-rajapinnan. CIM on avoimen standardin kaksisuuntainen tiedonsiirtorajapinta, jolla toteutetaan asuntojen ulkopuolisia palveluja ja ohjauksia.

Yrityksille data on raaka-ainetta, jonka kautta voidaan luoda palveluja. Energiadata ei välttämättä yksin toimi kiinnostavana datalähteenä, mutta yhdisteltynä muuhun dataan sen potentiaali realisoituu. Rajapintojen avaamisessa on arvoa ja potentiaali, mutta kenelle ja miten arvo realisoituu kaipaa vielä uusia malleja. Aalto yliopiston Reino-hankkeessa kehitetään algoritmeja, joiden avulla energiakulutuksen ohjaus voidaan toteuttaa joustavasti. Ohjauksen ansiosta käyttäjät saavat kustannussäästöjä hyväksyessään olosuhteiden hetkellisen heikkenemisen esimerkiksi lämmityksessä, jäähdytyksessä ja ilmastoinnissa.

“Voisivatko kiinteistöt yhdessä toimia niin älykkäästi, ettei enää tapahtuisi sellaisia kulutuspiikkejä, joiden vuoksi joudutaan käynnistämään varavoimaloita? Rajapinnat yhdistävät kiinteistöt osaksi verkkoa ja antavat mahdollisuuden reagoida tilanteisiin: verkkoyhtiö voi ”pyytää” kiinteistöjä alentamaan kulutustaan kun tuotantokapasiteetti lähestyy kattoa.” Timo Ruohomäki Forum Virium Helsingistä kommentoi rajapintojen avaamisen potentiaalia. Tulevaisuudessa reaaliaikaisia energiamittauksista voi tulla gigatavuja tietoa päivässä.

Tutustu Elwedon ja Kotihiilen kokeiluihin.