Kiinteistödata synnyttää uutta bisnestä

Nuuka Solutions ja Leanheat ovat startup-yrityksiä, jotka jalostavat rakennusten anturidataa tiedoksi, joka näkyy säästöinä kiinteistön omistajan kukkarossa. Suomessa ollaan edelläkävijöitä alalla, kertovat yritysten toimitusjohtajat.

Rakennusten tuottama datavirta on huimassa kasvussa – ja sen myötä myös datan hyödyntämismahdollisuudet. Esimerkiksi Helsingin Jätkäsaaren energiapihissä Airut-korttelissa sähkölaitteiden kulutusta mitataan normaalin tuntikulutuksen sijasta sekunnin tarkkuudella. Ensimmäisen valmistuneen talon asukkaat ovat jo saaneet datansa käyttöön Nuuka Solutionsin ohjelmistolla. Oman asunnon lämpötila-, energia- ja vedenkulutusdataa voi penkoa vaikka omalla kännykällään. Kun omat kulutustottumukset ovat tiedossa, voi käytöstään muuttaa energiapihimpään suuntaan. Talon automaatiojärjestelmän toimittanut ABB arvioi, että säästöpotentiaali on jopa 15 % omasta energiankäytöstä.

Isännöitsijä ja taloyhtiö taas saavat samasta järjestelmästä tarkat kuukausi- ja vuosiraportit, huoltoyhtiö hälytyksen poikkeavista lämpötiloista tai veden kulutuksesta.
“Softa-alustamme kerää rakennuksen kaiken sensori- ja rakennusautomaatiodatan. Sitten me voimme analysoida tietoa, laskea erilaisten prosessien tehokkuutta ja tarkkailla vikoja. Tästä kerrotaan eri käyttäjille erilaisilla raporteilla”, Nuukan toimitusjohtaja Mikko Valtonen kertoo.

Leanheat Oy:n kehittämä tekoälyjärjestelmä taas säätää kaukolämpöverkkoon liitettyjen talojen lämmitystä optimaalisesti asuntoihin sijoitettujen lämpötila-antureiden ja sääennustetietojen perusteella. Ohjelmisto korvaa nykyisin käytössä olevat ennalta valitut säätökäyrät, jotka ohjaavat lämmitysjärjestelmään virtaavan veden lämpötilaa pelkästään vallitsevan ulkolämpötilan perusteella.
“Talotekniikka pystyy mukautumaan sääennusteiden ja mittausdatan perusteella muuttuviin tilanteisiin”, Leanheatin toimitusjohtaja Jukka Aho selittää.

Leanheatin älykäs lämmityksen säätö tuo asuntoihin entistä miellyttävämmät asumisolosuhteet sekä tyypillisesti yli 10% säästöt lämmityslaskuun.
”Vanhoissa kerrostaloissa säästöpotentiaali lämmityksessä on suuri, mutta yhtä tärkeitä myyntiargumentteja ovat hyvät asumisolosuhteet ja säästöt kiinteistön ylläpidossa.”

Uudet energiapihit asunnot kärsivät usein lämmityksen epätasapainosta: naapuriasuntojen lämpötilaero saattaa olla useita asteita, ja kesällä kärsitään kuumuudesta. Leanheatin asuntokohtaiset lämpötila-anturit helpottavat lämmitysjärjestelmän säätöä.

Hyperkasvua kotimaassa

Leanheat on pioneeriyritys rakennusten IoT-datan hyödyntäjänä. Järjestelmän pilotointi aloitettiin vuonna 2012, ja nyt Leanheatin säätöjärjestelmä huoneistokohtaisine antureineen on asennettu jo 15 000 suomalaisasuntoon.

Vanhoissa rakennuksissa työläin vaihe järjestelmän käyttöönotossa on yksittäisten asuntojen anturointi. Monessa uudessa asunnossa huoneistokohtaiset lämpötila-anturit ovat jo vakiovarusteena. Esimerkiksi Helsingin uusien Kalasataman ja Jätkäsaaren asuinalueiden tontinluovutusehdot velvoittavat rakentamaan uudisrakennuksiin taloautomaation, josta energiankulutustiedot saa rajapintojen kautta hyötykäyttöön.
“Se on todella olennainen asia meidän bisnekselle”, sanoo Nuuka Solutionsin Mikko Valtonen. Nuuka on 350 000 euron liikevaihdollaan vielä startup-luokassa, mutta kasvu on nopeaa. “Viime vuonna Nuuka-palveluun oli kytketty 300 kiinteistöä, tänään noin 1000. Niissä on kaikkiaan 100 000 datapistettä reaaliaikaisessa seurannassa”, Valtonen kertoo.

Suurin osa Nuukan asiakkaista on tällä hetkellä toimistorakennuksia ja kauppakeskuksia monimutkaisine automaatiojärjestelmineen, mutta asuntorakentaminen seuraa trendiä pienellä viiveellä.
“Uusissa asuntokohteissa alkaa olla enemmän älykkyyttä, ja se on meille entistä kiinnostavampi segmentti.”

Myös Leanheatin toimitusjohtaja Aho kertoo, että kiirettä pitää.
“Kasvu on ollut aivan uskomatonta. Järjestelmäämme kytkettyjen asuntojen määrä on tuplaantunut joka vuosi. Niin näyttää käyvän jälleen tänäkin vuonna”, Jukka Aho kertoo.

Kasvua on vauhdittanut anturien yleistyminen ja entistä halvempi teknologia. Tärkein syy on kuitenkin se, että molemmilla yrityksillä on näyttöä siitä, että järjestelmät toimivat. Tekoäly säätää esimerkiksi lämmitystä paremmin kuin ihminen.
“Me olemme saaneet omistajille euromääräisiä säästöä lämmityskuluissa, ja samaan aikaan asukkaat ovat tyytyväisiä”, Aho toteaa.

Leanheatin suurimpia asiakkaita ovat isot vuokra-asuntojen omistajat, kuten Avara ja TA-Yhtiöt. Kahden tuhannen asunnon pilotista on viidessä vuodessa kasvanut ihan oikea bisnes.
“Isot ammattimaiset omistajat ovat halunneet yhä uusia asuntoja älykkääseen ohjaukseen.”

Aho kertoo, ettei pienellä yrityksellä ollut aluksi rahkeita tarjota järjestelmää yksittäisille taloyhtiöille. Nyt jakelukumppaniksi on löytynyt Fortum, jonka taloyhtiöille suunnattu www.lampopilotti.fi/ -palvelu hyödyntää Leanheatin teknologiaa.

Suunta ulkomaille

Toimitusjohtajat kehuvat, että Suomi on hyvä paikka kehittää alan bisnestä. Esimerkiksi kiinteistöjen energiatehokkuudessa ollaan vuosia Keski-Eurooppaa edellä, Kiinasta nyt puhumattakaan.
“Meillä esimerkiksi energiankulutuksen reaaliaikainen mittaaminen ja laskuttaminen toteutuneen kulutuksen mukaan on arkipäivää, monessa muussa maassa aivan uutta ja ihmeellistä”, Mikko Valtonen kertoo.

Toisaalta kotimarkkinat ovat pienet. Leanheatilla kasvun rajat ovat jo näkyvissä.
“Tämän vuoden jälkeen emme enää pysty kasvamaan samaan tahtiin pelkästään Suomen markkinoilla”, Aho kertoo.
Selkänojaa kansainvälistymiseen tuo syksyllä 2016 Leanheatin osakkaaksi tullut tanskalainen Danfoss.

Ulkomaille tähyää myös Nuuka Solutions. Yhtiö on menossa Kiinan markkinoille yhteistyössä paikallisen energiatehokkuusyhtiön kanssa, ja ensimmäinen kauppa USA:ssa on lyöty lukkoon.
“Isot markkinat ovat pitkässä juoksussa ehkä jopa Pohjoismaiden ulkopuolella. Paljon energiaa kuluttavat kiinteistömassat ja isot pilvenpiirtäjät sijaitsevat aivan muualla”, Valtonen toteaa.

Nuuka Solutions

“Meidän myyntipuheemme on, että älä osta yhtä järjestelmää energiatehokkuuden hallintaan, toista sisäilman laatuun, kolmatta kulunvalvontaan, vaan käytä Nuukan softa-alustaa, joka kerää kaiken datan, ja jonka päälle voi helposti tehdä uusia sovelluksia”, Nuuka Solutionsin Mikko Valtonen kertoo.

Perustettu 2013
Kotipaikka Kotka
Tuote Kiinteistöjen prosessien reaaliaikainen informaatio- ja analytiikkajärjestelmä, jonka avulla parannetaan energiatehokkuutta, sisäilmaolosuhteita, tehostetaan kiinteistönhuoltoa ja tuotetaan kattava raportointi.

Leanheat

Jos Leanheatin älykäs säätöjärjestelmä yleistyy kulutuspäässä, hyötyy myös kaukolämmön tuottaja, joka pystyy leikkaamaan huipputehon tarvettaan jopa 20 %. “Kiinteistöjä pystytään käyttämään koko energiajärjestelmän näkökulmasta virtuaalisina voimalaitoksina”, Leanheatin toimitusjohtaja Jukka Aho kertoo.

Perustettu 2012
Kotipaikka Helsinki
Tuote Tekoälyä, sääennusteita ja huoneistokohtaisia antureita hyödyntävä ohjausjärjestelmä kiinteistöjen kaukolämmityksen säätöön.

Petja Partanen

Freelance technology journalist