Kuutoskaupunkien rajapintayhteistyö etenee

Big data, avoin data, datan louhinta, omadata… Datapohjainen liiketoiminta on päivän sana. Sen edistämisessä myös Suomen kuusi suurinta kaupunkia haluavat olla mukana.

Kuutoskaupungit tarjoavat tuottamaansa dataa käyttöön avoimesti ja ilmaiseksi. Jotta tämä olisi mahdollisimman helppoa, kaupungit kehittävät yhdessä avoimia ohjelmointirajapintoja. Rajapintojen kautta dataa voi nimittäin hakea yhdenmukaisessa muodossa, riippumatta siitä millaisia taustajärjestelmiä eri kaupungeissa on. Ulos data tulee samanlaisena.

Ensimmäiset neljä rajapintaa ovat palauterajapinta, tapahtumarajapinta (Linked events), resurssienvarausrajapinta ja päätösrajapinta.

Rajapintamääritelmät pian käytettävissä

Kaksi ensimmäistä rajapintamääritelmää ovat lähes valmiit: palauterajapinnan ja tapahtumarajapinnan määritelmät valmistuvat tammi–helmikuun vaihteessa. Heti sen jälkeen ne julkaistaan avoimesti kommentoitavaksi. Resurssienvarausrajapinnan ja päätösrajapinnan määritelmät valmistuvat kevään aikana.

Määritelmät on kehitetty yhdessä kaupunkien ja yritysten kanssa. Yhteisissä työpajoissa on selvitetty muun muassa, millaisia käyttötapauksia on syytä ottaa huomioon ja millaisia toiminnallisuuksia rajapinnoissa tulisi olla. Rajapintojen kehitystyössä on otettu huomioon myös kansainvälisiä rajapintastandardeja.

Rajapinnoille yhteinen hallintamalli

Yhteisiä rajapintoja täytyy myös hallita yhdessä. Ajan mittaan kaupungeille tulee varmasti erilaisia jatkokehitystarpeita, mutta rajapintojen täytyy silti pysyä yhtenevinä ja yhteentoimivina.

Siksi rajapinnoille on alettu suunnitella kaupunkienvälistä hallintamallia. Siinä määritellään, mikä on kunkin kaupungin rooli rajapinnan hallinnassa. Mallissa suunnitellaan niin ikään, miten rajapintaa kehitetään jatkossa yhdessä. Suunnittelussa hyödynnetään JulkICT:ssä kehitettyä avoimen rajapinnan hallintamallia.

Ensimmäisenä kehitetään hallintamalli Linked eventsille, joka on päässyt JulkICT:n hallintamalliprojektin esimerkkirajapinnaksi.

Kuutoskaupungeilta rajapintasuosituksia ja ohjeita

Kuutoskaupungit ovat luoneet yhteisiä rajapintasuosituksia, joita kaupungit voivat käyttää strategisten linjaustensa rinnalla. Nämä suositukset valmistuvat alkukeväästä.

Suunnitteilla on myös käytännön ohjeita hyviksi havaituista standardeista, työkaluista ja toimintatavoista. Esimerkiksi Kuutoskaupunkien ostolaskuohjeet ovat lähes valmiit; niitä on työstetty yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Ohjeet avattiin julkisesti kommentoitaviksi syyskuussa 2015. Ne löytyvät osoitteesta https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/ostolaskujen-avaamisohje-kunnille

Kaikki ohjeet annetaan avoimesti käytettäviksi.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Annukka Varteva, annukka.varteva(at)forumvirium.fi
tekninen asiantuntija Aapo Rista, aapo.rista(at)forumvirium.fi

Kuva: Worlds within droplets by Susanne Nilsson (cc-by-sa-2.0)

Annukka Varteva

Projektipäällikkö

Annukka Varteva vetää 6Aika-rajapintahanketta, jossa Suomen kuusi suurinta kaupunkia yhdenmukaistavat yhdessä avoimia rajapintojaan. Tavoitteena on mahdollistaa uutta liiketoimintaa ja helpottaa datan hyödyntämistä. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat yritykset, joiden näkemykset otetaan rajapintojen kehitystyössä huomioon. Rajapintahankkeessa tehdään yhteistyötä myös kansainvälisten kaupunkiverkostojen, mm. CitySDK- ja OASC-verkostojen kanssa.

Forum Virium Helsinki

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.