Liikennedata auki kaikille

– Me avaamme kaupunkien liikennedataa kaikille pysäköintiin, joukkoliikenteeseen, liikenteenohjaukseen ja teiden kunnossapitoon liittyen, kertoo projektipäällikkö Marko Luomi Tampereen informaatiotieteiden yksiköstä. Hänen johtamansa ”Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat” -pilotti liittyy 6Aika-verkoston kärkihankkeeseen avoimesta datasta. Mukana pilotissa ovat Tampereen yliopiston lisäksi Tampereen, Helsingin, Turun ja Oulun kaupungit.

6Aika on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat yhteistyössä Suomen suurimmat kaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Vuoteen 2020 ulottuvassa strategiassa tavoitteena on uuden osaamisen, liiketoiminnan ja työpaikkojen synnyttäminen Suomeen. 6Aika-strategian lähtökohtana ovat avoimet toimintamallit, joiden toimiessa kaikki erilaiset kaupunkiyhteisöjen toimijat, asukkaat, yrityksen, tutkijat ja viranomaiset voivat osallistua alueen kehittämistyöhön.

– Meidän projektimme yhtenä tavoitteena on saada mukana olevat kaupungit tekemään asioita samalla tavalla ja samaan aikaan, kertoo Marko Luomi.

6Aika haluaa kehittää kaupunkeja erityisesti avoimien innovaatioalustojen, avoimen datan ja rajapintojen sekä avoimen osallisuuden ja asiakkuuden alueilla.

– Meidän projektimme haluaa saada yritykset tarttumaan kaupunkien tarjoamien liikenteen rajapintoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot siitä, missä bussit kulkevat tai liikennevalodata siitä, mikä väri ja paljonko autoja on juuri risteyksessä, kertoo Luomi.

Pilottihankkeen hyöty tulee mahdollisuudesta yrityksille: ne voivat rakentaa palveluja saamiensa tietojen päälle.

– Näin saadaan uusia ja parempia palveluja kaupunkilaisille ja yritykset saavat näyttöä kyvyistään sekä voivat viedä samanlaisia toimintoja muualle, ulkomaillekin. Samalla kaupunki säästää, kun sen ei tarvitse tehdä kaikkia palveluja, vaan niitä syntyy yrityksissä.

Marko Luomi antaa arkipäiväisen esimerkin tällaisesta palvelusta: kännykässä oleva bussien reittiopas.

– Mutta voihan sellaisen palvelun kehittää, että milloin aura-auto tulee meidän kadulle?

Ultrahack-kilpailu ennen Slushia

Osana Slushia, suurta yrittäjien, investoijien ja opiskelijoiden tapahtumaa järjestettiin vastikään esitapahtuma Ultrahack, jossa projekti järjesti yhden kilpailukategorian.

– Ultrahack on sovelluskehittelykilpailu, ja me halusimme oman kilpailumme kautta hyviä, uusia sovelluksia meidän datalle – ja tietenkin näkyvyyttä projektille.

Luomi kertoo projektin avanneen kilpailijoilleen yhden risteyksen liikennevalodatan Tampereella ja Oulussa. Kilpailijat näkivät, mitä risteyksissä tapahtui ja heidän tehtävänsä oli luoda siitä sovellus.

– Palkinnon sai Patterns, joka yhdisti liikennevalotiedon bussien sijaintitietoon. Tarkoituksena onkin rohkaista sellaisia sovelluksia, joista olisi apua muun muassa risteyksien turvallisuuden parantamisessa.

Marko Luomen johtama projekti jatkuu vuoden 2017 elokuulle. Tämän vuoden aikana projektissa laaditaan roadmap eli työstetään tietoa niistä datoista, joita tullaan avaamaan yksityisten käyttöön. Vuonna 2016 dataa ruvetaan avaamaan laajemmin.

Teksti: Taina Repo

Kuvateksti: Palkinnon sovelluskehityskilpailussa Ultrahackissa sai Patterns-tiimi: Andreas Osowski ja Juha Järvi (kuvassa oikealla).

Kuva: Mika Vuorio

Anu-Maria Laitinen

Yhteisövastaava

Anu-Maria Laitinen työskentelee Avoin data yhteisövastaavana Tampereen kaupungilla.