Mitä on avoin data?

Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, organisaatioille, yrityksille tai yksityishenkilöille kertynyttä jalostamatonta informaatiota, joka on avattu organisaation ulkopuolisillekin vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi.

Avoin data ei ole sama asia kuin julkinen tieto. Julkiseen tietoon kaikilla on pääsy, eli ihmiset pääsevät lukemaan tietoja esim. verkkosivuilta tai kaupungin kirjaamosta. Avoin julkinen tieto eli avoin data puolestaan tarkoittaa sitä, että kansalaiset ja yritykset voivat käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tasavertaisesti julkisen hallinnon kanssa.

Kuva: open data (lego) by justgrimes (cc-by-sa-2.0)

Roberto Corsini

Yhteisövastaava

Roberto Corsini toimii avoimen datan yhteisövastaavana pääkaupunkiseudulla. Tapahtumatuotannon sekä liikeideoiden sparrauksen ohella hänen verkostostaan on hyötyä avoimesta datasta kiinnostuneille yrityksille. Robi on pitkään kehittänyt, kokeillut ja lanseerannut uusia palveluita kaupunkilaisille. Haastavien ongelmien ratkominen ja aitoa lisäarvoa tuottavien palveluiden kehittäminen on siis Robille tuttua hyvin konkreettisella tavalla.