MyData - vapauta henkilötietosi hallitusti hyötykäyttöön

Avoin data on kuin öljyä, mutta ei välttämättä raakaöljyä, joka toimii polttoaineena, vaan enemmänkin voiteluöljyä, joka pitää koneen kunnossa ja kitkan pienenä. Moni palvelujen kannalta keskeinen data ei voi koskaan olla avointa – tällä tarkoitan meistä kaikista kertyvää henkilötietoa, jota ei pidä vuotaa kaikkien saataville.

Voisiko meistä kertyvä data olla kuitenkin saatavilla meille itsellemme, niin että voisimme ohjata sitä itse eri palveluihin? Terveysdata mukaan kun vaihtaa työterveyspalvelua ja opintosuoritukset mukaan kun vaihtaa opinahjoa, datakuitit suoraan omaan sähköiseen kirjanpitoon, kirjaston lainaushistorian avulla personoitu kirjakauppakokemus verkossa jne.

MyData2016

Henkilödataa kertyy valtavat määrät elämän eri alueilta, liikenteestä, terveydestä, IoT-laitteista, itse mittaamalla, ostoksista, pankki- ja finanssipalvelusta, median ja verkkopalvelujen, energian, julkisten palvelujen, jne. käytöstä. MyData pyrkii vapauttamaan tämän datan ihmisten itsensä käyttöön. Elokuussa Helsingissä järjestetään kansainvälinen tuhannen hengen konferenssi aiheesta.

MyDatan yksinkertainen perusajatus on antaa ihmisille käytännöllinen mahdollisuus hallita omaa dataansa. Tämä toisi ihmiset keskiöön oman datansa hyödyntäjinä. Samalla avautuisi uusia mahdollisuuksia niille yrityksille, jotka hyödyntävät henkilötietoa läpinäkyvästi ihmisten omalla suostumuksella yksilöityjen palvelujen tuottamisessa. Toinen merkittävä liiketoimintasuunta on henkilötiedon hallinnan palvelut, joihin kuuluu mm. datan luvittamisen, välittämisen ja säilyttämisen ratkaisut – syntyykö henkilötiedon alueelle jotain vastaavaa toimintaa kuin teleoperaattorit tekevät puhelujen välittämisessä ja pankit rahan välittämisessä? Henkilötiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja samalla lisääntyy myös sen taloudellinen arvo.

Mutta missä ovat käytännön MyData -sovellukset? Palveluideoita voi syntyä yhdistelemällä ihmisten todellisia tarpeita ja henkilödatan mahdollisuuksia, mutta sovelluksiksi ideat muuttuvat vain, jos data on todella saatavilla koneluettavasti. Nykyisin voit ehkä ladata verkkopankista tilitiedot excelillä tai tilata kauppaketjun portaalista kanta-asiakaskortin ostostiedot sähköpostiin – vain harvat tätä tekevät. Henkilödatan lähteisiin pitäisi olla pääsy rajapinnan kautta, silloin palvelujen kehittäjät voivat tehdä asiat ihmisille helpoiksi ja houkutteleviksi.

EU:n uusi tietosuoja-asetus muuttaa pelikenttää ratkaisevasti, kun yritykset velvoitetaan antamaan rekisteröidyille heidän tietonsa koneluettavassa muodossa. Lakiteksti on nyt käännettävänä EU-kielille ja käännösurakan jälkeen alkaa kahden vuoden siirtymäaika. Proaktiiviset yritykset hyödyntävät lainsäädännön tuoman muutospaineen laittamalla omat asiakastietonsa ja masterdatansa kuntoon, tästä koituvat hyödyt ovat paljon laajemmat kuin pelkkä uuden lainsäädännön velvoitteiden täyttyminen.

Uuden asetuksen vaatimuksiin voidaan vastata kehittämällä henkilötiedon käsittelystä läpinäkyvää ja antamalla ihmisille itselleen kontrolli heidän tietojensa käytöstä. Kilpajuoksu ratkaisujen kehittämisessä on nyt kova, mutta Suomella on hyvä asema, koska aiheeseen on täällä perehdytty jo muutaman vuoden ajan yhteistyössä yritysten, tutkijoiden ja julkishallinnon kesken.

Yrityksiä yhdistävä MyData-allianssi (avoin myös uusille toimijoille) pyrkii harmonisoimaan toimintakenttää sekä löytämään kestäviä liiketoimintamalleja käytännön MyData -kokeilujen kautta. Ensimmäisiä MyData -ulostuloja suomalaisilta suuremmilta ja pienemmiltä yrityksiltä odotetaan elokuun lopussa Helsingissä järjestettävään suureen kansainväliseen MyData 2016 -tapahtumaan mennessä. Nyt on hyvä aika kaivella oman organisaation datavarantoja ja tehdä MyData -pilotti ja esitellä sitä kansainväliselle yleisölle syksyn tapahtumassa.

Yritysten lisäksi MyDataan on tartuttu myös julkishallinnon puolella. Liikenne -ja viestintäministeriö julkaisi viime vuonna Open Knowledge Finlandin laatiman englanninkielisen MyData – A Nordic Model for human-centered personal data “white paperin”, joka on saanut paljon kansainvälistä huomiota. Sipilän hallitus nosti MyData:n hallitusohjelmaan ja käynnisti kärkihankkeen, joka edistää MyDataa. Myös Helsingin kaupungilla on meneillään oma MyData -hanke, jossa tuotetaan kaupungin henkilötietovarantoja hyödyntävien palvelujen prototyyppejä.

Kannustan kaikkia toimijoita, joilla on ajatuksia MyDataan liittyvistä sovelluksista tai ihmiskeskeisen henkilötiedon hallinnan kehittämisestä tai halua verkostoitua kansainvälisesti syksyn MyData -konferenssissa ottamaan yhteyttä.

Kuva: Lagoon Cocoon by Judy Schmidt, cc-by-2.0

Antti Poikola

Tutkija

Antti Poikola toimii tutkijana (Aalto / Helsinki Institute for Information Technology) ja MyData -allianssin fasilitaattorina ja on lisäksi ministeriön julkaiseman MyData white paperin pääkirjoittaja.