Nopealla ja kevyellä toteutuksella uusia kaupunkipalveluita

Kokeilut osoittivat somebotit toimiviksi ja paljastivat 3D-kaupunkimallin potentiaalin näkyvyysanalysoinnissa. DataBusiness Challenge valjasti kaupungit kokeilemaan ketterästi uusia palveluideoita.

6Aika DataBusiness Challenge -kokeiluja toteutettiin kuluvan vuoden aikana Helsingissä, Tampereella ja Espoossa. DataBusiness Challengen myötä kaupungit antoivat kehittäjille haastetärppejä, joihin yritykset tarjosivat ratkaisujaan tarjouksen muodossa. Tavoitteena oli luoda ja testata avoimen datan ja rajapintojen avulla kehitettyjä tai paranneltuja tuotteita oikeassa käyttöympäristössä.

Botti kerää palautteen kevyesti ja ketterästi

Helsingin kaupungin haastetärppinä oli kehittää somebotti, joka kerää määritellyn tunnisteen perusteella sosiaalisesta mediasta palauteviestejä ja helpottaa niiden käsittelyä. Haltu Oy päätti tarttua haasteeseen osallistuessaan kokeiluohjelmaan. Palaute päätettiin kerätä mahdollisimman ketterästi ja kevyesti suoraan sosiaalisen median kanavista.

“Aina ei ole järkevää lähteä tekemään sovelluksia, vaan kannattaa mennä sinne, missä käyttäjätkin ovat”, kommentoi Mikko Sävilahti Haltu Oy:stä.

Testattaviksi kanavaksi valikoituivat Twitter ja Facebook Messenger. Twitterissä hashtagilla #helpalaute tulevat twiitit tulkitaan palautteiksi, ja botti lähettää tiedot suoraan Helsingin kaupungin palauterajapintaan. Facebookin Messengerissä palautteeseen voi lisätä myös kuvan, sijainnin ja lisätietoja. Vastauksena somebotit antavat linkin, jonka kautta lähettäjä voi seurata palautteen etenemistä.

Tulevaisuudessa botti voisi viestiä käyttäjille proaktiivisesti palautteen käsittelystä eikä erillistä linkkiä tarvittaisi. Molempien bottien osalta huomattiin, että nopealla ja kevyellä toteutuksella päästään alkuun ja kokeilemaan botteja käytännössä.

“Ketterä kokeilu osoitti botit varsin toimiviksi ratkaisuiksi, ja olemmekin jo alustavasti suunnitelleet jatkokehitystä ja käyttöönottoa”, kommentoi projektipäällikkö Petteri Laine Helsingin kaupungin asukasyhteistyön tiimistä.

3D-kaupunkimalli ketterän näkyvyysanalyysin mahdollistajana

Pointscale Oy päätti lähteä kokeilemaan Helsingin kaupungin avointa 3D-kaupunkimallia. Kokeilun tavoitteena oli saada kaupunkimalli kaikille käytettäväksi näkyvyysanalysointityökaluna. Kokeilussa julkaistiin palvelu, joka voisi tulevaisuudessa palvella niin kaupunkisuunnittelijoita kuin kaupunkilaisiakin. Pilottipalvelussa käyttäjälle havainnollistetaan suunniteltu kohde ja sitä ympäröivät rakennukset kolmiulotteisesti. Tässä vaiheessa palvelussa voi tarkastella eri suunnista kahta ennalta määritettyä tilannetta Pasilassa ja Kalasatamassa.

Kokeilulla pyrittiin herättämään laajemmin ajatuksia siitä, että vallitsevia suunnittelurutiineja osana infra- ja kaupunkisuunnittelua voidaan tehdä helpommiksi. Työtä helpottavien verkkosovellusten kustannukset on nopeasti katettu. Näin työaikaa säästyy tuottavaan työhön. Ideaalitapauksessa sekä lopputulos paranee että kustannukset pienenevät.

Ota kokeilujen tulokset käyttöön:

  • Somebotin liittäminen omaan järjestelmään on helppoa. Projekti on avointa lähdekoodia ja koodit ovat saatavilla GitHubissa: Twitter ja Facebook
  • Pointscale Oy:n palvelu on katsottavissa ja kokeiltavissa 31.12.2017 asti osoitteessa: tensorcity.com.

 

Lue lisää kokeiluista:
Haltu Oy
Poinscale Oy