Parempia päätöksiä datan visualisoinnin avulla

Miten avointa dataa voidaan hyödyntää tehokkaasti tietojohtamisessa ja aktiivisessa tiedottamisessa? Datan avoimuus rikkoo siilojen paksuja seiniä, kun sama tieto on kaikkien saatavilla. Hyödyntämällä avointa dataa voidaan ymmärtää kokonaisuuksia paremmin. Organisaation on toimittava avoimesti ja aktiivisesti, ja sillä tulee olla halu kokeilla, haastaa ja oppia! Edessä voi olla merkittävä muutos toimintakulttuuriin.

Kunnallisessa päätöksenteossa näkee paljon avointa dataa sisältäviä raportteja. Kyseessä on perusraportointia, jonka pohjalta tehdään päätökset virkamiesten esitysten tukemina. Valitettavasti perinteinen raportointi antaa suppean kuvan todellisuudesta ja jättää päätöksentekijöille paljon tulkinnan varaa. Kokonaisuuksien hahmottaminen on vaikeata ja oleellisten kysymysten esittäminen on usein haastavaa. Joissain tilanteissa poliittiset ryhmät riitelevät tulkinnoistaan ja omista “Exceleistään”, ja päätöksenteko kärsii.

Yhteinen kattava näkemys datan visualisoinnin avulla

Olisiko tieto helpompaa sisäistää jos se olisi visuaalisessa muodossa? Voiko kokonaiskuvan hahmottaa paremmin, jos tietoja voitaisiin tarkastella joustavasti organisaation eri tasoilta, esimerkiksi konserni-, kunta- ja lautakuntien tasoilta? Olisiko näkymä lautakuntien toimintaan parempi, jos esimerkiksi sisäiset vuokrat voitaisiin eliminoida tarvittaessa suoraan näkymästä? Voiko paikkatiedon ja karttanäkymien hyödyntäminen auttaa koulukuljetusten tai palveluverkoston suunnittelussa? Ymmärtäisimmekö asiat samalla tavalla riippumatta koulutus-, työ- tai muusta taustasta, jos tiedot olisivat selkeässä visuaalisessa muodossa? Onko olemassa parempia työkaluja kuntapäättäjille kuin pdf-raportti? Vastaus kaikkiin kysymyksiin on kyllä.

Yllä mainittujen kohtien toteutus on helpompaa kuin voisi kuvitella. Markkinoilla on myös ohjelmistoja joiden käyttö on avoimen datan kohdalla ilmaista. Suuret määrät avointa dataa voidaan visualisoida ymmärrettävään muotoon ja jakaa suurelle yleisölle interaktiivisessa muodossa. Teknisesti tietojohtaminen ja aktiivinen tiedottaminen voidaan nostaa aivan uudelle tasolle melko pienillä toimenpiteillä. Haastava osuus liittyy kuitenkin uusiin toimintatapoihin ja kulttuurin muutokseen.

Tulevaisuus ei odota muutosvastarintaa

Muutoksen haastavuus ei saa olla syy jäädä kehityksen ulkopuolella. Ne tahot jotka omaksuvat tehokkaat toimintamallit suurten datamäärien hyödyntämisessä, nousevat seuraavalle tasolle tietojohtamisessa ja aktiivisen tiedottamisessa. Myös hallinnon läpinäkyvyys paranee. Ne tahot jotka taas siirtävät uudet toimintamallit tulevaisuuteen, joutuvat pahimmassa tapauksessa eriarvoiseen asemaan informaation saatavuutta ajatellen, mikä olisi huolestuttavaa erityisesti kuntasektorilla. Toimenpiteiden toteutus myöhemmin tulevaisuudessa johtaa myös todennäköisesti entistä haastavampaan tilanteeseen johtuen datan määrän hurjasta kasvusta ja toimintamalleihin vaikuttavan teknologian entistä nopeammasta kehityksestä.

Näitä kysymyksiä on hyvä miettiä kaikissa kunnissa sillä maailma menee eteenpäin hurjaa vauhtia. Seuraavaa junaa ei kannata jäädä odottamaan sillä huomenna muutos on taas haastavampaa.

Kuva: Data by Ingo (cc-by-2.0)

Mikko Malmgren

Johdon konsultti

Mikko Malmgren toimii Malmcon Oy:ssä johdon konsulttina tietojohtamisen ja datan visualisoinnin asiantuntijana. Aikaisemmin hän on työskennellyt usean vuoden ajan johdon raportoinnin, ennustamisen ja konserniraportoinnin parissa. Ensijainen kiinnostuksen kohde on aina ollut kokonaisuuksien ymmärtäminen organisaatioiden eri tasoilla ja tiedon tehokas hyödyntäminen. Kunnallisessa päätöksenteossa Mikolla on kokemusta lautakunta-, hallitus- ja valtuustotyöskentelystä.

Malmcon Oy

Malmcon auttaa asiakkaitaan datalähtöisten toimintamallien luomisessa ja ohjaamisessa. Yrityksen asiakkaita ovat niin julkishallinnon kuin yksityisen sektorin toimijat.