Vaalien dataa avaamaan – Avoin data ja rajapinnat ja Kuntaliitto aktiivisina

Mistä kaikki alkoi?

Oulun kaupunki avasi elokuussa 2016 vuoden 2012 kunnallisvaalien tilastotietoa. Aineisto ei kuitenkaan vastannut avoimen datan vaatimuksia ja sen käyttö oli nykymuodossaan hankalaa ja tietoteknisesti hankalasti käsiteltävää. Huomasimme myös, että jokaisen kunnan ei ole mielekästä ryhtyä avaamaan tätä dataa itse, vaan se on tiedon tasalaatuisuuden, laadun ja resurssien käytön kannalta järkevintä tehdä oikeusministeriön toimesta.

Otimme Oulusta yhteyttä Kuntaliittoon erityisasiantuntija Elisa Kettuseen ja rattaat lähtivätkin ripeästi pyörimään. Yhteisessä aloitteessa, jonka Kuntaliitto ja Kuuden suurimman kaupungin 6Aika –hankkeen Avoin data ja rajapinnat -osatoteutus laati, esitimme, että ministeriö avaisi vaaleja koskevan julkisen datansa avoimena datana. Datan tulisi olla aikasarjana mahdollisimman pitkältä ajalta, maksuttomana, koneluettavassa muodossa ja lisensoituna JHS 189 mukaisesti. Kaupunkien ja Kuntaliiton toive on, että vähintäänkin kuntavaaleja koskeva aineisto saataisiin avattua kuntavaaleihin mennessä. Yhtä aikaa tai myöhemmin toivotaan avattavan myös muita vaaleja koskeva aineisto vastaavalla tavalla. Aloitteen allekirjoittivat kuuden suurimman  kaupungin johdon edustajat,  tietohallintojohtajat ja –päälliköt sekä Kuntaliitosta kaksi edustajaa.

Oikeusministeriöltä vihreää valoa

Oikeusministeriön kanta vaalidatan avaamiseen on ollut suotuisa ja positiivinen.  Vaalidatan avaamista koskeva palaveri, jossa avaamistyötä kartoitetaan, tullaankin pitämään toimijoiden kesken lokakuun loppupuolella.

Vaalidataa avaamalla avoimempaan demokratiaan

Burkina-Fasossa, Länsi- Afrikassa vahvistettiin kansalaisten luottamusta vaaleihin avaamalla vaalituloksia reaaliaikaisena datana. Burkina Faso on sijalla 58 datan avaamisessa. Suomi on sijalla 5. Suomi tulee parantamaan entisestään asemaansa avoimen datan eturivin maana, kun se keskitetysti oikeusministeriön toimesta tulee avaamaan vaalidatan. Vaalidatan avaus sopii hyvin sekä hallitusohjelman tavoitteisiin, avoimen hallinnon ohjelman sitoumuksiin että yhteentoimivuutta tavoittelevan tietopolitiikan pyrkimyksiin. Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta ja vuosi 2017 on myös kuntavaalivuosi.

Vaalidata tulisikin avata mahdollisimman reaaliaikaisesti, jotta se palvelisi hallinnon avoimuutta. Avattu data edistää sekä hallituksen digitalisaatio -kärkihanketta että julkisen hallinnon toiminnan ja tiedon avaamista yhdessä ministeriöiden, virastojen ja kuntien kanssa. Hallinnon toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan kansalaisen ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja torjutaan korruptiota. Avoimen hallinnon kolmannen toimintasuunnitelman toteutuksessa aiotaankin edistää tiedon ja päätöksenteon avoimuutta – myös avoimen datan keinoin.

 

 

 

 

Marjaana Koistinen

Data-asiantuntija

Marjaana Koistinen toimii data-asiantuntijana 6Aika avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa Oulun kaupungin osahankkeessa.