Vaikeuksia avoimen datan hyödyntämisessä? Dataosaaja auttaa

Turun ja Helsingin alueella toimivat yritykset voivat syksyn aikana käyttää data-asiantuntijoiden palveluita. Yrityksille maksuttomilla konsultoinneilla helpotetaan erityisesti kaupunkien avaaman datan hyöytykäyttöä. Yritys voi ilmoittaa kiinnostuksensa helposti lomakkeen avulla.

6aika avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa on aktivoitu yrityksiä avoimen datan käyttöön mm. tapaamisten, koulutusten ja some-kampanjoinnin avulla. Kevään 2017 aikana Turussa päätettiin kokeilla Lounaistiedon data-asiantuntijan osaamisen tarjoamista alueen yritysten käyttöön. Idean taustalla oli havainto siitä, että avoimen datan hyödyntäminen voi olla joskus hankalaa mm. vieraista tiedostomuodoista ja ohjelmistoista johtuen.

Dataosaajan palveluille oli olemassa selvä tarve.

– Saimme selkeitä käytännön esimerkkejä avoimen paikkatietodatan hyödyntämisestä ja myös tietoa siitä miten voimme itse avata dataa. Aiomme hyödyntää avointa dataa yrityksen tulevaisuuden ratkaisuissa, toteaa Oona Tikkaoja Piiloleikki Oy:stä.

Piiloleikki Oy:n lisäksi data-asiantuntija vieraili keväällä neljässä muussa yrityksessä ja syksyllekin on jo sovittu konsultointeja. Lounaistiedon data-asiantuntija Pasi Hietasen mukaan yritykset ovat yleensä kiinnostuneita avoimien ohjelmointirajapintojen hyödyntämisestä ja ylipäätään datalähteistä. Konsultoinnit etenevät yleensä seuraavasti – ensin sovitaan konsultoinnin ajankohta ja selvitetään yrityksen tarpeet, sen jälkeen valmistaudutaan tapaamiseen mm. aineistoihin tutustumalla. Itse konsultointi kestää yleensä puoli työpäivää ja se tehdään yrityksen tiloissa.

Dataosaaja tuli taloon -palvelu on yrityksille maksutonta de minimis -tukea, jota voidaan myöntää yritykselle enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edeltävän vuoden aikana. Osallistuvaa yritystä pyydetään ilmoittamaan aikaisemmin saamansa mahdolliset de minimis -tuet lomakkeella, joka lähetetään yritykselle ennen varsinaista konsultointia.

Juha Pulmuranta

Hankesuunnittelija

Juha Pulmuranta edistää datan avaamista ja sen hyötykäyttöä Turun seudulla ja muualla Lounais-Suomessa. Työssä apunaan hänellä on loistava tiimi, 6Aika-yhteistyö ja aluetietopalvelu Lounaistieto.fi.

Lounaispaikka

Lounaispaikka on lounais-Suomen alueella toimiva paikkatietoyhteistyöverkosto. Se ylläpitää alueellista karttapalvelua, kehittää alueen toimijaverkostoa ja järjestää alan tapahtumia.