Vetovoimainen Lounais-Suomi vaatii avointa dataa

 

Höristin aamulla korviani, kun radiossa alettiin haastatella työn perässä Uutenkaupunkiin muuttanutta miestä. Autotehtaalle työllistynyt 23-vuotias mies oli kotoisin kaukaa Savosta, mutta kertoi viihtyneensä länsirannikon pikkukaupungissa yllättävän hyvin. Haastattelun aihe oli hyvin ajankohtainen, sillä edustamani Lounaispaikka etsii parhaillaan ideoita Lounais-Suomen vetovoiman lisäämiseksi – positiivinen rakennemuutos kun vaatii uusia tekijöitä. Uusien asukkaiden houkuttelussa avoimella datalla voi olla varsin iso rooli.

Muuttoliiketutkija Timo Aron mukaan jonkin alueen houkuttelevuus voidaan karkeasti jakaa koviin ja pehmeisiin vetovoimatekijöihin. Kovilla tekijöillä tarkoitetaan mm. aluetalouden kehitystä, työpaikkojen määrää ja koulutustarjontaa. Pehmeillä vetovoimatekijöillä tarkoitetaan asioita, jotka saavat ihmiset viihtymään ja nauttimaan olostaan, kuten tapahtumia, palveluita, elämyksiä ja lähimatkailumahdollisuuksia. Aron mukaan juuri pehmeiden arvojen merkitys on kasvamassa alueiden välisessä kilpailussa, sillä hyvillä tekijöillä riittää ottajia.

Avoin Lounais-Suomi -innovaatiokilpailu etsii uusia ratkaisuja juuri pehmeän vetovoiman lisäämiseksi. Moniin ikuisuushaasteisiin voidaan nykyään löytää uusia ratkaisuja avoimen datan, mobiiliteknologian ja vaikkapa palvelumuotoilun avulla – tapahtumatiedon löydettävyys on niistä yksi. Kilpailun arviointikriteerit ohjaavat töitä avoimen datan lisäksi myös kaupallisen potentiaalin miettimiseen. Parhaat työt esitellään alueen yrityksille 24.11. järjestettävässä loppugaalassa, joten kannattaa pysyä kuulolla ja verkostoitua tulevaisuuden osaajien kanssa.  Myös itse kilpailussa on vielä paikkoja niin sponsoreille kuin osallistujille!

Juha Pulmuranta

Hankesuunnittelija

Juha Pulmuranta edistää datan avaamista ja sen hyötykäyttöä Turun seudulla ja muualla Lounais-Suomessa. Työssä apunaan hänellä on loistava tiimi, 6Aika-yhteistyö ja aluetietopalvelu Lounaistieto.fi.

Lounaispaikka

Lounaispaikka on lounais-Suomen alueella toimiva paikkatietoyhteistyöverkosto. Se ylläpitää alueellista karttapalvelua, kehittää alueen toimijaverkostoa ja järjestää alan tapahtumia.