4th Gear

Talousdatan mallinnus, analysointi ja visualisointi

4th Gear tarjoaa tukea kerätyn liiketoimintadatan jäsentämisessä, rikastamisessa ja visualisoinnissa. Erityisosaamisalueena on talousdatan mallinnus, analysointi, ja visualisointi.

4th Gear tarjoaa tukea kerätyn liiketoimintadatan jäsentämisessä, rikastamisessa ja visualisoinnissa. Erityisosaamisalueena on talousdatan mallinnus, analysointi, ja visualisointi.

4th Gearin lähtökohta on automatisoida tiedon kerääminen ja tuoda jalostettua tietoa päätöksentekijöille selkeissä dynaamisissa raporteissa ja dashboardeissa. 4th Gearin ratkaisut pohjautuvat pilvipohjaisiin tuotteisiin, jolloin ne ovat helposti skaalautuvia ja kustannuksiltaan edullisia. Palvelut ovat tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille. 

”Avoimen datan lisääntyminen mahdollistaa monipuolisten tietojen yhdistämisen yritysten mitattuun liiketoimintadataan, jolloin analyyseihin saadaan lisää ulottuvuuksia. Tämä puolestaan mahdollistaa sen, että ymmärrys asioiden ja tapahtumien vaikutuksista ja korrelaatiosta liiketoimintaan kasvaa.”

Avointa dataa 4th Gear on käyttänyt tietomassojen visualisoinnin demoamiseen. Jatkossa tavoitteena on avoimen datan yhdistäminen yritysten liiketoimintadataan.