Akara Research & Technologies

B2B markkinatieto

Tietomassat paloiksi ja näkyviin päätöksenteon tueksi

Akara keskittyy rakentamaan työkaluja talous- ja paikkatietojen pohjalta tietopohjaisen päätöksenteon tueksi. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu pieni joukko verkkotyökaluja yksityiselle ja julkiselle sektorille, yrittäjistä suuryrityksiin ja vaaliehdokkaista julkiseen hallintoon. Yrityksen osaamispääomaan kuuluu yli kaksi vuosikymmentä reaaliaikaiseen taloustietoon pohjautuvien informaatioratkaisujen kehittämisestä. Akara kertoo arvoikseen innovatiivisuuden ja luotettavuuden.