Analystica Oy

Datan analysointipalvelut ja järjestelmät

Analystica on avoimen datan analysoinnin asiantuntija. Meillä on työkalut ja palvelut sekä numeerisen että tekstin analysointiin.

Analystica Oy:llä on pitkä kokemus IT-ratkaisujen toimittamisesta erityyppisiin kyselyprojekteihin, palautteen hallintaan, poikkeamaraportointiin sekä muuhun datan keruuseen ja analysointiprojekteihin. Numeerisen datan lisäksi panostamme paljon tekstin analysointiin ja käsittelyyn. Meillä on erinomiset tekstinanalysointipalvelut avoimen datan hallintaan ja käsittelyyn.