Forum Virium Helsinki

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

Forum Virium Helsinki on verkottunut ympäri Eurooppaa ja rakentaa siltoja julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välille toimintamallinaan käyttäjälähtöinen avoin innovointi.