Hahmota

Hahmota on kehittäjä ja rikastaja, jonka päämääränä on edistää faktapohjaista päätöksentekoa monimutkaisessa maailmassa. Data tehdään ymmärrettäväksi visualisointien ja visuaalisten simulointimallien avulla.

Visualisointi on väline ymmärtää asioita paremmin

Hahmota käyttää avointa dataa yhdistämällä sen asiakkaiden omiin datalähteisiin. Vuonna 2016 visualisoitiin esimerkiksi älykodin sähkön- ja vedenkulutusta. Useimmiten avoimena datana hyödynnetään Tilastokeskuksen dataa. Syvällinen tietämys julkisen sektorin datoista mahdollistaa vaativien visualisointi- ja simulointitehtävien nopean ja asiantuntevan haltuunoton.

Hahmota tekee parhaillaan projekteja liittyen mm. kansantalouden visualisoimiseen ja sosiaalietuuksien simulointiin. Tulevaisuuden tavoitteena on viedä poliittista päätöksentekoa parantavia ratkaisuja kansainvälisille markkinoille.