Metsähallitus

Lupahallinto ja maaomaisuuden hoito

Digitalisaatio meni metsään

Metsähallitus on valtion liikelaitos joka hallinnoi noin kolmannesta Suomen pinta-alasta. Metsähallitus pyrkii hoitamaan ja kehittämään yhteisiä maa- ja vesialueita koko yhteiskunnan hyödyksi.