Paikkatietokonsultit Oy

Paikkatietoanalyysit, Paikkatietojärjestelmät

Paikkatietokonsultit on pieni, ketterä ja joustava konsulttitoimisto, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään paikkatietoa monipuolisesti toimintansa tehostamiseksi. Palveluita hyödyntävät pääsääntöisesti yritykset, järjestöt, yhdistykset ja julkishallinnon organisaatiot.

Paikkatietokonsultit tarjoavat konsulttiapua paikkatietojärjestelmän hankintaan, kehittämiseen ja ylläpitoon. Analyyseja tehdään mm. kuljetusten optimoinnista, liikepaikkojen optimaalisesta sijoittamisesta ja ympäristövaikutuksista. Lisäksi Paikkatietokonsultit toteuttavat Web-karttapalveluja, joilla voi julkaista tietoja sidosryhmille tai suurelle yleisölle, havainnollisia karttaesityksiä sekä rajapintapalveluja, joilla organisaatiot voivat jakaa paikkatietoa sisäisesti tai ulkopuolisille käyttäjille.

Laadukas digitaalinen tieto tuottaa hyötyä palveluntarjoajille

Avointa dataa hyödynnetään esim. analyysien lähtötietona ja verkkopalvelujen rakentamiseen. Paikkatietokonsultit käyttävät kaikkea mahdollista avointa paikkatietoa. Tiedon tuottajia ovat mm. Maanmittauslaitos, Suomen ympäristökeskus, Liikennevirasto, Metsähallitus, Museovirasto, Jyväskylän yliopisto, Tilastokeskus, Väestörekisterikeskus, Trafi, Ilmatieteen laitos, Kaupunkien tapahtumatieto/LinkedEvents, Visit Finland ja Outdoors Finland

Avoin data lisääntyy ja tuottaa hyötyä sekä sitä käyttäville organisaatioille että palveluja tarjoaville yrityksille. Avoimen datan käyttö tuottaa innovaatiota, joista ennen pitkää kehittyy myös vientituotteita. Datan lisääntyvän avaamisen myötä tiedon saanti on helpottunut. Toimintojen suunnitteluun ja operointiin on käytettävissä laadukkaampaa tietoa, jonka saa käyttöön nopeasti. Tämä hyödyttää sekä palveluita tarjoavia yrityksiä että asiakkaita, joiden toiminnan kehittäminen edellyttää laadukasta digitaalista tietoa.