Avoimeen dataan perustuva bayeslaisen tilastotieteen avoin kurssi

Avoimen datan hyödyntämisen mahdollisuuksia lisäisi ihmisten tottumus etsiä tietoa ja soveltaa sitä. Tähän on olemassa useita valmiita, avoimia ja ilmaisia työkaluja kuten R-ohjelmointikieli. Järjestämällä avoimen mooc-kurssin, joka alun alkaen hyödyntää avointa dataa kaikissa tehtävissään ihmiset tottuisivat etsimään tieto julkisista tietopankeista ja vastaamaan kysymyksiin, joita heille tulee.

Tilastotieteellisen osaamisen ja datan analysoinnin merkityksen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa ja avoimen datan lisääntymisen myötä kansalaisten olisi paremmin mahdollisuus hyödyntää sitä jos heillä vain olisi siihen tottumus ja taidot. Kummankin muodostamiseen auttaisi, jos muodostettaisiin merkittävässä määrin automatisoitu videoluennoista ja tehtävistä koostuva kurssi, jolla kurssilaiset vastaisivat itseään kiinnostaviin kysymyksiin avoimen datan pohjalta.

Kurssin pohjaksi ehdottaisin bayeslaista lähestymistapaa (esim. Bayesian Data Analysis -kirjaa), koska niiden pulttaaminen muihin sovelluksiin ja analyyseihin osaksi vaikuttaa vaivattomammalta kuin klassisen tilastotieteen menetelmien yhteenliittäminen.