Kaupunkilainen arkkitehtina avoimen datan avulla

Virtuaalitodellisuuspelit mahdollistavat kaupunkilaisten luovan roolin kaupunkisuunnittelussa.

Monet nuoret oppivat jo alakouluiässä rakentamaan virtuaalimaailmoja. Pian nämä kaupunkilaiset tekevät päätöksiä mihin rakentaa elämänsä ja asettavat kaupungille uudenlaisia vaatimuksia kaupunkisuunnittelun osallistamisen prosesseissa. Pelkkä kaupunkilaisen kuuleminen annetusta suunnitelmasta ei kelpaa tulevaisuudessa.

Avoimena datan julkaistavat 3D-kaupunkimallit kaupungeissa mahdollistavat muunnokset erilaisiin virtuaalityökaluihin. Vantaalla on kokeiltu Minecraft-versioita Vantaasta ja muualla muita pelimoottoreita.

Miten kaupunkilaiset pystyisivät yhdessä rakennuttajan ja arkkitehdin kanssa yhteissuunnittelemaan virtuaalisin keinoin kaupunkiympäristöä? Millaisia yhteisluomisen peliratkaisuja on olemassa, mitkä soveltuvat parhaiten erilaisille kohderyhmille? Minkälaisia työkaluja kaupunki tarvitsee tähän. Miten rakennuttaja voi tukea tätä prosessia. Millaisia uusia osallistavia palvelutoimijoita voisi syntyä?